Synovial Osteochondromatos

Synonymer
Synovial chondromatos
Andra stavningar
Synovial kondromatos
Latin/Grekiska
-
Engelska
Synovial chondromatosis, synovial osteochondromatosis

BAKGRUND

Definition

Benign proliferation av synovialmembranet med brosknoduli i leden.1,2

Epidemiologi

 • Ovanligt tillstånd.1
 • Debuterar vanligen mellan 30-50 års ålder.2
 • Vanligare hos män (M:K=2:1).2

Patogenes

Uppkommer p.g.a. metaplasi i synovialmembranet.1

Patoanatomi

 • Tillståndet är monoartikulärt som är vanligast i knäet.2 Även vanligt i höftleden.1
 • Ger upphov till brosknoduli som kalcificeras och ossificeras. Dessa brosknoduli kan sedan lossna och bilda flera fria kroppar i leden.1,2

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Patienten upplever smärta, svullnad, stelnad och ibland låsningsfenomen.2

Tecken

Inspektion: Svullnad (utgjutning).2 
Palpation: Diffus palpationsömhet.2 
Rörelse: Minskat rörelseomfång.2

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Fynd: Multipla intraartikulära kalcifikationer som vanligtvis ses i ett “ring-och-båge”-kondroidmineraliseringsmönster.2 Förändringarna ses dock inte om de inte är kalcificerade.2

Osteochromatos av vänstra axeln.

Magnetresonanstomografi (MRT)

Fynd: Sent i förloppet ses minskad ledspalt, osteofyter och skleros så som vid artros.2
 • T1-viktad sekvens: Radiolucenta noduler som har låg signal.2 
 • T2-viktad sekvens: Radiolucenta noduler som har ökad signal.2 

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Behandling bör initieras så snart som möjligt efter diagnos för att förhindra sjukdomsprogression och destruktion av ledbrosket.2

Operativ Behandling

Synovektomi och resektion av fria kroppar:
 • Indikation: Svåra symtom som påverkar rörelseomfånget. Dock bör patienten opereras tidigt för att undvika progression av tillståndet.2
 • Metod: Öppen eller artroskopisk operation. Dock har signifikanta begränsningar i rörelseomfånget observerats efter omfattande operation öppet.2 
 • Utfall:
  • Flertalet studier har visat oacceptabel recidivfrekvens vid enbart excision av nodulerna/fria kropparna, varför det är rekommenderat att utföra synovektomi utöver nodulexcision.2
  • Ofta krävs flertalet operationer.2

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

 • Artrosförändringar med destruktion av leden.2
 • Recidiv.2
 • Synovial chondrosarkom: Kan uppstå i 5 % av fallen.2 Malign tranformation bör övervägas vid flera recidiv, en snabb tillväxt (storleksökning), extraartikulär extension av lesionen eller invasion av benmärgen.2

Prognos

 • Recidivfrekvensen har rapporterats vara 0-31 % efter både öppen och artroskopisk tillgång.2 
 • Dessa patienter bör följas långsiktigt med avseende på recidiv och utveckling av artros.2
 • Synovial chondrosarkom har en rapporterad incidens av 5 %.2

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
2. Peabody, T. and Attar, S. (2014). Orthopaedic Oncology. 1st ed. Springer.