Tågång, Vid Neuromuskulär Sjukdom (Barn)

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Toe walking

BAKGRUND

Definition

Tågång som uppstår sekundärt till neuromuskulär sjukdom.1,2

Etiologi

Tillståndet uppstår sekundärt till neuromuskulär sjukdom som t.ex. cerebral pares, myelomeningocele och muskeldystrofi (Mb Duchenne).1,2

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Barnet uppvisar symtom beroende på grundsjukdomen.2

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Tillståndet behandlas med tänjningar, seriegipsning, ortosbehandling, injektion med botulinumtoxin och/eller operation beroende på grundtillståndet.1,2

PROGNOS

Prognos

Beror på underliggande tillstånd.

Innehållsförteckning

1. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
2. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan