Talusluxation

Synonymer
Talusdislokation
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Talus dislokation

BAKGRUND

Epidemiologi

  • Ovanlig skada som är associerad med hög energi och oftast med uruselt  slutresultat
  • Skadan är ofta öppen
 

Skademekanism

  • Mekanismen liknar den som leder till subtalär luxation men är av större magnitud
  • Extrem supination leder först till medial subtalär luxation varefter talus luxerar lateralt medan extrem pronation leder till medial dislokation av talus
 

Patoanatomi

Calcaneus, os naviculare och distala skelettet luxerar som en enhet, antingen medialt eller lateralt, såsom vid subtalär luxation. Talus luxerar därefter ur fotleden i motsatt riktning

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Påvisar luxationen

Datortomografi (DT)

Görs eventuellt för att påvisa andra skador

HANDLÄGGNING

Akut Handläggning

  • Akut, vanligen, öppen reposition
 

Operativ Behandling

Indikation: De flesta fall Metod: Öppen reposition via anteromedial eller anterolateral incision kombinerat med osteotomi av endera malleolen. Stiftfixation krävs ibland för att hålla talus på plats Postoperativ behandling: Gipsstövel i 6-8 veckor utan belastning Uppföljning:
  • Kontrollröntgen efter 6-8 veckor
  • Avlasta därefter foten med bygelortos tor att undvika taluskollaps och tillåt rörelseträning
  • Uppföljande röntgen var 3:e månad efter detta för kontroll av eventuell (och sannolik) avaskulär nekros
  • Belastning tillåten när revaskularisering skett, ibland så länge som 12 månader efter skadan
 

KOMPLIKATIONER

Komplikationer

Avaskulär nekros (AVN): Ses i stor del av fallen och bör behandlas med panartrodes av talus (alternativt extirpation av talus och tibiocalcaneär artrodes)

Innehållsförteckning

1. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.