Tarsaltunnelsyndrom

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Syndroma canalis tarsi
Engelska
Tarsal tunnel syndrome

BAKGRUND

Definition

Inklämning av n. tibialis som komprimeras runt nedre kanten vid mediala malleolen i tarsaltunneln.1

Relevant Anatomi

Tarsaltunnelns golv utgörs av mediala malleolen och mediala väggen på talus och calcaneus och taket av flexorretinaklet som spänner över senor och kärl/nervsträng.1

Epidemiologi

Vanligaste nervkompressionen i bakfoten.

Etiologi

Den vanligaste orsaken är en rumsinskränkande process, t.ex. ganglion, neurom, lipom, tenosynovit, osteofyter på talus eller calcaneus, varicer, posttraumatisk fibros och accessoriska muskler, som leder till att det blir för trångt i tarsaltunneln.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Patienten upplever en brännande och stickande belastningssmärta med diffus utbredning i fotsulan. Symtomen är ofta diffusa och intermittenta. Patienten kan ha proximalt utstrålande smärta på medialsidan upp till cirka mitten på underbenet/vaden. Vilovärk förekommer.1 Värk och krampkänsla i fotvalvet kan förekomma, liksom nattliga dystesier. Domningar/parestesier och stickningar som förvärras av gång eller dorsalextension av foten kan förekomma. 

Tecken

Distalstatus: Sensibilitet och motorik är oftast normal.1 Tvåpunktsdiskriminiation kan ibland vara nedsatt i foten.
Specifika tester
  • Tinel-test: Utstrålande smärta vid perkussion av nerven.1
  • Kompressionstest: Kompression av nerven i 30 sekunder leder till utstrålande smärta.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Vanligen inte indicerat.

Magnetresonanstomografi (MRT)

MRT kan vara indicerad vid osäker diagnos.1

Neurofysiologi

Varken EMG eller ENeG är några tillförlitliga mått på graden av nervkompression.1

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Primärt är behandlingen icke-operativ.1 

Icke-operativ Behandling

Indikation: Primär behandling.1
Metod:
  • Inflammationshämmande medel, avlastning, inlägg eller ortos för att korrigera fotfelställning (hyperpronation).
  • Kortisoninjektion kan vara indicerat vid kraftig tenosynovit (främst hos reumatiker).1 Kortisoninjektion perineuralt är för övrigt vanligen inte framgångsrikt.

Operativ Behandling

Indikation: Utebliven förbättring av icke-operativ behandling.1
Metod: Friläggning av nerven.1

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Recidiv.1

Prognos

Hos 2/3 av patienterna ses en förbättring efter operativ behandling. Recidiv förbättras sällan av ytterligare operationer.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan