Tendinos, Patellarsena

Synonymer
Patellarsenetendinos, patellarsenetendinit, hopparknä
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Jumper's knee

BAKGRUND

Definition

Överbelastningsskada av samma karaktär som långvariga achillessenebesvär.1

Epidemiologi

Tillståndet är vanligt bland höjd- längd- och trestegshoppare.1

Patogenes

Tillståndet uppstår p.g.a. degenerativa förändringar (tendinos) i det proximala senfästet mot patella. Initialt i förloppet kan det föreligga en kort period med inflammation, som sedan följs av långvariga problem med ärrbildning i senan.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Tillståndet ger i början upphov till måttliga symtom, men besvären ökar efter hand. Patienten upplever initialt smärta från området runt patellarsenan, framför allt i samband med ansträngning. Smärtan ökar vid fortsatt belastning, speciellt om belastningens intensitet ökar. Smärtan blir successivt så uttalad att den hindrar fysisk aktivitet.1 

Tecken

Inspektion: Ibland ses en diskret svullnad strax distalt om patella.1
Palpation: Uttalad och distinkt palpationsömhet över patellarsenans fäste mot patella. När patella trycks neråt med knäet lätt böjt ökar smärtan strax distalt om patella.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Röntgen är vanligen normal. Ibland ses en liten osteofyt på nedersta delen av patella.1 

Ultraljud (UL)

UL verifierar diagnosen. Undersökningen är inte nödvändig för att påbörja behandling.1

Magnetresonanstomografi (MRT)

MRT verifierar diagnosen. Undersökningen är inte nödvändig för att påbörja behandling.1

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Primär behandling innefattar rehabilitering.1

Icke-operativ Behandling

Indikation: Primär behandling.1
Metod:
  • Initialt får patienten avstå från fysisk aktivitet. Efter en kort period påbörjas rörelseträning och stegrad styrketräning.1
  • Temporär tejpning av patella för att ändra belastningen kan vara effektivt.1
  • Värmeskydd kan används, men har begränsad effekt.1 
  • Kortisoninjektion bör inte ges då detta ökar risken för total senruptur.1

Operativ Behandling

Indikation: Operation kan övervägas i enstaka fall om den icke-operativa behandlingen inte gett tydlig effekt efter 6-12 månaders rehabilitering.1
Metod: Artroskopiskt avlägsnas förändringar bakom senan och de nedersta delen (mätt i mm) av patellas spets fräses bort, för att minska den inklämning som kan uppstå mellan patella och sena. Samtidigt exstirperas ärrbildning kring senan och in mot knäleden. Ibland krävs klyvning av senan och exstirpation av degenerativa förändringar i senans övre del.1
Postoperativ behandling: Det är inte nödvändigt med någon postoperativ immobilisering.1

PROGNOS

Prognos

Prognosen är i regel god med ett förbättrat kliniskt status och med mindre smärta vid ett korrekt genomfört rehabiliteringsprogram. Rehabiliteringen bör dock pågå minst 6 månader. Ibland krävs längre rehabilitering vid uttalade besvär. Resultaten efter operation är mer oförutsägbara.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan