Tendovaginit, Purulent (Barn)

Synonymer
Bakteriell tendovaginit, septisk tendovaginit
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
-

BAKGRUND

Epidemiologi

Förekommer hos barn i alla åldrar

Skademekanism

Orsaken är så gott som alltid en sårskada, oftast ett stick av en nål, tagg eller liknande

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom och Tecken

Kliniken är densamma som hos vuxna. Svullnad, rodnad, palpationsömhet och smärta vid passiv extension av fingret

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Klinisk diagnos. Kunskap om senskidornas topografiska anatomi är nödvändig för att kunna ställa diagnosen. Särskilt V-flegmone omfattande de stundom sammanhängande senskidorna för dig. 1 och 5 bör beaktas

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

  • Kirurgisk dränering och odling från senskidan samt genomspolning. För genomspolning krävs att senskidan öppnas såväl proximalt som distalt. Flera spolningar med ett dygns mellanrum kan behövas
  • Intravenös antibiotikabehandling efter dränering ges under 5-7 dagar följt av per oral behandling ytterligare c:a 1 vecka
  • Hand och fingrar bör immobiliseras under det akuta skedet
  • Patienten bör kontrolleras till funktionen är normal igen

Innehållsförteckning

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm