Tendovaginit, Stenoserande

Synonymer
Triggerfinger, stenoserande tenosynovitis, triggertumme
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Tendovaginitis stenosans, tenosynovitis nodosa, digitus saltans
Engelska
Trigger finger, stenosing tenosynovitis/tendovaginitis

BAKGRUND

Definition

Ett låsningsfenomen där ett finger eller tummen fastnar i ett flekterat läge.

Epidemiologi

Tillståndet är vanligt, framför allt hos patienter med diabetes.1,2 Lokal synovit kring flexorsenan kan hos reumatiker leda till detta tillstånd.1

Etiologi

Oklar genes.2 Triggerfinger kan uppkomma efter trauma, efter repetativt monotont arbete med handen eller spontant.1 Triggertumme kan uppkomma som ett kongenitalt tillstånd.2

Patoanatomi

  • Tillståndet beror på en inflammatorisk förändring och svullnad av sena och synovia (senhinnan) runt flexorsenan (peritendinös vävnad).1,2 Vanligen föreligger en spolformad uppdrivning av senan på platsen för första annularligamenten (A1-ligamentet), en ringformig förstärkning av senskidan.2 Detta gör att senan har svårt att passera genom den trånga senskidemynningen, vilket gör att flexorsenan ofta fastnar under det A1-ligamentet och blir låst i flexionsläge.1,2 Vid försök till extension tvingas det förtjockade senpartiet passera under A1-ligamentet, vilket sker med en smärtande ”knäpp”.2 
  • Tendovaginitis stenosans kan ses i alla fingrar och drabbar ofta flera fingrar.1,2
  • Patienter med reumatoid artrit kan ha intratendinösa noduli med låsningsfenomen. Dessa noduli kan uppträda på olika nivåer inom senan, ofta proximalt på grundfalangen eller i PIP-ledsnivå.2

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

  • Patienten upplever att ett eller flera fingrar hakar upp sig och känner att fingret hoppar till och i enstaka fall fastnar fingret i flekterat läge.1 Fingret sträcks ofta ut med hjälp av andra handen.
  • Vid kongenital triggertumme söker föräldrarna vård efter att de noterat att barnet inte kan sträcka fullt i tummens IP-led.2

Tecken

Palpation: En ömmande uppdrivning kan ibland palperas i nivå med handflatans distala böjveck, nära A1-ligamentet, eller tummens grundled.2
Rörelse: När fingret rörs passivt kan ovannämnda förändring förskjutas.2

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Vanligen inte indicerat. 

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Tillståndet behandlas initialt icke-operativt och vid utebliven effekt med operation.1,2

Icke-operativ Behandling

Expektans
Ibland kan tillståndet spontanläka vid vila, framför allt om det framkallats av tillfällig överansträngning.2

Kortisoninjektion
Indikation: Vid måttliga besvär.1
Metod: Kortisoninjektion, med t.ex. Depomedrol, sätts i senskidan kring A1-ligamentet. Kan provas upp mot två gånger. Observera att kortisonet inte får sprutas i själva senan, då detta kan leda till nekros av senorna och senruptur.1,2
Utfall: Behandlingen leder ofta till att upphakningarna och låsningarna upphör.1 

Operativ Behandling

Indikation
  • Recidiv efter kortisoninjektion (man ska ha provat 2 gånger med kortison).1 
  • Om fingret fastnat i ett fixerat läge.1
Metod: Klyvning av A1-ligamentet, varefter senan kan glida fritt igen.1,2

Operationsmetod

Annularligamentklyvning2
Anestesi: Operationen kan utföras i lokalanestesi eller handledsblockad.
Snittföring: En tvär- eller snedgående hudincision något distalt om handflatans distala böjveck eller volart om tummens MCP-led.
Teknik: Initialt måste digitalnerverna identifieras och skyddas. A1-ligamentets proximala kant kan lätt identifieras och ligamentet delas i hela sin längd med sax eller kniv. Det är mycket viktigt att inte utvidga incisionen för långt distalt. Senskidan och A2-ligamentet distalt om A1-ligamentet måste lämnas orörd, då stora problem annars kan uppstå vad gäller senornas normala förlopp inom senskidan (”bågsträngsfenomen”).
Postoperativ behandling: Patienten får ett litet bandage men ingen postoperativ immobilisering behövs.

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Senruptur: Kan uppstå om kortison sprutas in i en sena.1,2

Prognos

Patienten blir vanligen besvärsfri efter operationen.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
2. Lundborg, G. and Björkman, A., 2015. Handkirurgi. 3e upplagan. Lund: Studentlitteratur.