Tenosynovial Jättecellstumör, Lokaliserad

Synonymer
Fibröst histiocytom i senskida, nodulär tenosynovit, jättecellstumör i senskida, L-TSGCT
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Giant cell tumor of tendon sheath, tenosynovial giant cell tumor (TSGCT), L-TSGCT

BAKGRUND

Definition

Benign, avgränsad, knuta som vanligast förekommer på böjsidan i hand och fot.1,3,4 

Terminologi
World Health Organization (WHO) ändrade 2013 benämningen på gruppen, som då inkluderade jättecellstumör i senskida och pigmenterad villonodulär synovit (PVNS), till tenosynovial giant cell tumours (TGCTs), d.v.s. tenosynovial jättecellstumör. Gruppen kan delas in i:4
 • Lokaliserad tenosynovial jättecellstumör (L-TGCT): Här skiljer man mellan TGCT som påverkar fingrar och tår (d.v.s. jättecellstumör i senskida) samt TGCT som uppkommer i och runt större leder.4 Vanligen ser man enstaka knutor.4
 • Diffus tenosynovial jättecellstumör (D-TGCT): Tidigare kallad pigmenterad villonodulär synovit (PVNS).4 Här ser man multipla lesioner med destruktiv karaktär.4

Epidemiologi

 • Vanligaste benigna tumören i handen.3
 • Vanligare hos kvinnor.3
 • Uppkommer oftast i 40-50 års ålder.3,5 Ovanligt hos barn.5

Patogenes

 • Man har funnit en specifik translokation: t(1;2) CSF-1:COL6A3, vilket leder till överuttryck av proteinet colony stimulating factor 1 (CSF-1) i en liten del (2-16 %) neoplastiska synovialceller. Dessa celler driver på proliferationen och rekryteringen av andra celler (makrofager, jätteceller och osteclaster) som uttrycker CSF-1-receptorn. Detta kallas för den parakrina landsskapseffekten (paracrine landscape effect).5
 • Tumörutvecklingen drivs alltså genom CSF-1 som binder till CSF-1-receptorn (CSF-1R) som cellen uttrycker och vilket leder till ökad celldelning.3 

Patoanatomi

 • Vanligast förekommande på böjsidan i hand.1 Mindre vanligt förekommande i knäet, fotleden och foten.3
 • Förändringen utgår sannolikt från senskidornas synovialmembran.1
 • Tumörerna blir oftast inte mer än ett par centimeter stora.1

Klassifikation

Lokaliserad tenosynovial jättecellstumör (L-TGCT):
 • Extraartikulär form: Drabbar främst fingrar (85 %), nära senskidorna eller IP-lederna. Sitter oftare på palmarsidan än dorsalsidan. Andra lokalisationer är handled, fot, fotled, knä och väldigt sällan höft och armbåge.5
 • Intraartikulär form: Drabbar vanligen knäet.5

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

 • Dessa förändringar ä ofta inte smärtsamma.3 Om tumören är belägen i leden kan patienten uppleva låsningar och klickljud.4
 • Symtomen progriderar långsamt, från 10 månader till 3 år.5 Detta sker framför allt i den extraartikulära formen där en smärtfri massa orsakar hudspänning i fingrar eller tår, vilket gör skor obehagliga.5 Akuta former finns dock rapporterade, där torsion och nekros av en pedikulerad nodul orskat smärta.5

Tecken

Inspektion: Ses ofta en utbuktning/knuta över senan.3
Palpation: Fast och minimalt mobil knuta som löper längs en sena. Själva tumören är vanligen inte öm vid palpation.3

Jättecellstumör i senskida (ringfingret).3

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Slätröntgen kan visa cortikalliserosion av närliggande ben.3

Ultraljud (UL)

UL kan användas för att skilja denna solida tumör från ett ganglion (som är en vätskefylld cysta).3

Magnetresonanstomografi (MRT)

Indikation: MRT bör göras i alla fall.5
Fynd: MRT visar en välavgränsad solitär massa som vanligtvis sitter intill en sena i den extraartikulära formen eller välavgränsad solitär massa intraartikulärt.3
 • T1-viktad sekvens: Samma signal (isotens) som muskel.3
 • T2-viktad sekvens: Kan vara heterogen och antingen isointens eller hypointens jämfört med fett.3
 • Kontrast: Vanligen en ökad signal.3

Artroskopi

Kan visa en eller flera centimeterstora, välavgränsade, blå-gul-bruna utknoppningar från synovialmembranet.1

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Behandlingen är vanligen operativ.1,3

Icke-operativ Behandling

Expektans
 • Indikation: Små knutor som inte ger besvär.1 
Strålning
 • Indikation: Äldre patienter med ett inoperabelt tillstånd.3
Läkemedelsbehandling
 • Indikation: Diffus tenosynovial jättecellstumör.4 Kontakt bör dock tas med sarkomcentrum för diskussion om indikation för sådan behandling.1
 • Läkemedel: Pexidartinib kan användas för diffus tenosynovial jättecellstumör. Pexidartinib är en oral selektiv CSF-1R-hämmare.4

Operativ Behandling

Exstirpation:
 • Indikation: Vid symtom.1,3
 • Metod: Exstirpation av hela lesionen som skickas på PAD.3

Jättecellstumör i senskida (ringfingret).3

Synovektomi:
 • Indikation: Intraartikulära fall. Tillståndet är progressivt och det finns en risk för destruktion av leden.3
 • Metod: Artroskopisk eller öppen partiell eller total synovektomi.3-5
  • Artroskopisk synovektomi: Indicerat i många fall där man med kan visualisera hela tumören.3
  • Öppen synovektomi: Indicerat om lesionen sträcker sig bortom leden eller intraartikulära områden så som posteriort till PCL.3

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Recidiv: Vanliga. Ibland krävs flera resektioner.2

Prognos

Prognosen är generellt sett god.3 Jättecellstumören kan dock vara svår att få bort då förändringen ofta växer infiltrativt, varför recidiv är relativt vanliga.1 Risken för recidiv efter operation är upp mot 10-20 %.3

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
2. Thompson, S. and Miller, M. (2016). Miller’s review of orthopaedics. 7e upp. Philadelphia: Elsevier, Inc.
3. Peabody, T. and Attar, S. (2014). Orthopaedic Oncology. 1st ed. Springer.
4. Floortje G. M. Verspoor. Tenosynovial Giant Cell Tumours – The good, the bad and the ugly (2018).
5. Gouin, F. and Noailles, T. (2017). Localized and diffuse forms of tenosynovial giant cell tumor (formerly giant cell tumor of the tendon sheath and pigmented villonodular synovitis). Orthopaedics & Traumatology: Surgery & Research, 103(1), pp.S91-S97.