Tibiaböjning, Posteromedial (Barn)

Synonymer
Kongenital posteromedial vinkling av underbenet
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Posteromedial tibial bowing

BAKGRUND

Definition

Kongenital unilateral böjning av tibia med konvexiteten bakåt och medialt.1

Etiologi

Orsaken är okänd.1

Patogenes

Tros bero på ogynnsam intrauterin position. Dock förklarar denna orsak inte den benlängdsskillnad som uppstår.1,2

Patoanatomi

 • Unilateral böjning av tibia med konvexiteten bakåt och medialt.1
 • Apex ligger vanligen på gränsen mellan mellersta och distala tredjedelen.1,2

KLINISKA MANIFESTATIONER

Tecken

Posteromedial tibiaböjning hos nyfödd.
Inspektion:
 • Tibiaböjning på 20-60° ses hos det nyfödda barnet.1
 • Dorsum pedis (fotryggen) kan vara i kontakt med anteriora tibia.3
Associerade tillstånd
 • Calcaneovalgusfot.1-3
  • Posteromedial böjning av tibia misstas ofta för calcaneovalgusfot (ett annat tillstånd som kan uppstå p.g.a. ogynnsam intrauterin position). Dessa tillstånd kan uppstå tillsammans eller oberoende av varandra.4
 • Benlängdsskillnad (BLS): Kommer att kvarstå proportionerligt till maturitet.1
  • Vid maturitet är BLS vanligen 3-8 cm (genomsnittet är 4 cm).2,3
 • Strama främre strukturer i benet.2

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Påvisar förtjockad och sklerotisk corticalis på tibias konkava sida. Observera att liknande förändringar kan drabba fibula.1

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Tillståndet korrigeras i många fall spontant.1,2 Dock måste barnet följas upp med avseende på benlängsskillnaden.2

Icke-operativ Behandling

Indikation: De flesta fall.1,2 
Metod: Aktiv expektans/observation.1-4 
Utfall
 • Böjningen förbättras hos cirka 50 % under de första två åren.1
  • Dock korrigeras böjningen sällan helt och hållet.3
 • Calcaneovalgusfoten korrigeras spontant hos i stort sett samtliga under första levnadsåret.1 

Operativ Behandling

Indikation
 • Benlängdsskillnad.1
Metod: Benlängdsskillnad behandlas med fysiodes vid lämplig tidpunkt.1,2
 • Det är inte indicerat med tibiaosteotomi.2

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Benlängdsskillnad (BLS): Patienten kan ha kvarvarande BLS på 2-5 cm vid maturitet.4

Prognos

Tillståndet korrigeras i många fall spontant.1,2

Innehållsförteckning

1. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
2. Thompson, S. and Miller, M. (2016). Miller’s review of orthopaedics. 7e upp. Philadelphia: Elsevier, Inc.
3. Boyer, M. (2014). AAOS comprehensive orthopaedic review 2. Rosemont: American Academy of Orthopaedic Surgeons.
4. Orthobullets.com. (2019). Posteromedial Tibial Bowing – Pediatrics – Orthobullets. [Hämtat 190725].