Tibiafissur (Barn)

Synonymer
Hårlinjefraktur genom distala tibia.
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Toddler fracture, toddler’s fracture

BAKGRUND

Definition

Per definition en spiralfraktur (av hårlinjetyp) av tibia som uppkommer i en typisk åldersgrupp (i samband med eller de närmaste åren efter gångdebut [1-4 år]).3,5

Epidemiologi

 • Vanligast i koltåldern (≤ 3 år) . De flesta av dessa frakturer uppkommer hos barn yngre än 2,5 år (medelåldern är 27 månader).
 • Fissuren är vanligare hos pojkar än flickor och uppkommer oftare i höger ben än vänster ben.

Skademekanism

 • Fissuren uppstår vid utåtrotation av foten med knäet i en fixerad position.
 • Uppkommer vanligen efter ett relativt lindrigt våld, som fall efter snubbling (springer på golvet och faller) eller från låg höjd.

Patoanatomi

Hårlinjefraktur (spiralfraktur) som ofta uppstår i distala tibia.

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Barnet vill inte belasta på benet. Observeras att fissuen ibland kan misstolkas som ett höfttillstånd, detta då barnet ofta inte vill belasta på benet.

Tecken

Inspektion: Barnet vägrar att stödja på benet eller haltar.
Palpation: Har en palpationsömhet lokalt utan påtaglig svullnad över tibiadiafysen (då anteromedialt p.g.a. dess subkutana natur).
Annat: Avsaknad av kliniska tecken på någon annan skada eller sjukdom (t.ex. osteomyelit) .

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Projektioner: Frontal (AP)-, lateral- och vridbild.
Fynd: Kan påvisa fraktur men tibiafissuren kan vara så diskret att den inte syns på en akut slätröntgen. Ibland ses den endast enbart på en vridbild (framför allt odislocerad fraktur).2,4
 • Om klinisk bedömning blir att det trots allt föreligger en fissur i tibia kan det vara lämpligt att ordna en slätröntgen 10-14 dagar senare för att verifiera diagnos, om hälta kvarstår. En fissur i tibia kan då ses på röntgen eller visar sig indirekt genom en periostal reaktion och/eller tunn callus.2,4

HANDLÄGGNING

Icke-operativ Behandling

Indikation: Odislocerad fraktur. Vare sig den syns på röntgen eller endast misstanks p.g.a. de kliniska fynden
Metod: Finns flertal alternativ. Reposition är vanligen inte nödvändig eftersom vinkelfelställning och dislokation är vanligen minimal eller inom acceptabla gränser.
 • Gipsskena eller hög belastningsbar gipsstövel i 2-3 veckor i smärtlindrande syfte. Full belastning.
 • För de yngsta barnen är ett alternativ helbensgipsskena med förstärkning vid fotled. Ibland räcker ett mjukt bandage. Full belastning.
 • Vid diskret fissur med måttligt status behövs inget gips utan patienten kan skickas hem med råd om avlastning i 2-3 veckor.
Uppföljning:
 • Återbesök med avgipsning efter 2-3 veckor.
 • De yngsta barnen som fått en gipsskena kan avgipsas i hemmet. Fri mobilisering. Inget planerat återbesök.
 • Patienten bör undvika aktiviteter med risk för fallolyckor (e.g. gymnastik och idrott, cykling, klättring i träd etc.) 3 veckor efter avgipsning.
 • Barnet brukar vara besvärsfritt inom 2 veckor och om så sker behövs inga ytterligare kontroller. Om barnet har kvar stående besvär efter denna tid och man är osäker om diagnosen, kan en förnyad röntgenundersökning säkerställa diagnosen.

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Rotationsdeformitet: En tibiafissur kan leda till klinisk (dock obetydlig) rotationsdeformitet av tibia, detta då frakturen glider minimalt längs spiralkonfigurationen. Barnet märker vanligen inte av detta. Vid undersökning av kontralaterala benet kan man se skillnaden. 

Prognos

God prognos.

Innehållsförteckning

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm
2. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård, vårdprogram. Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB), 2016
3. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
4. Egol, K., Koval, K. and Zuckerman, J. (2015). ”Toddler’s Fracture: Pediatric Tibia and Fibula.” Handbook of fractures. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.
5. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan