Tibialis Anterior-skada

Synonymer
Tibialis anterior-ruptur
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Tibialis anterior injury

BAKGRUND

Definition

Skada på tibialis anterior-senan.

Epidemiologi

Tillståndet drabbar oftare män än kvinnor.1

Skademekanism

  • Skadan sker ofta vid en sårskada på fotryggen (där senan löper ytligt), t.ex. när patienten tappat något vasst som skär av senan.1
  • Ruptur kan även ske vid kraftig töjning av senan i plantarflexion och pronation.1
  • Spontan ruptur kan i vissa fall uppstå hos patienter med RA, diabetes, gikt eller efter lokal kortisoninjektion.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Patienten upplever att gången blir “klafsande” (foten i plantarflexion) och att kraften i foten är dålig.1 Det förekommer svullnad om fotleden och med tiden en knöl framtill på fotleden.1

Tecken

Inspektion: Senans kontur på fotryggen saknas.1
Palpation: Ofta palperas en defekt i senan eller en knöl under extensorretinaklet.1
Rörelse: Nedsatt/upphävd dorsalextensionsförmåga jämfört med den friska sidan.1 Ofta används tåextensorerna för att lyfta foten. Patienten kan inte gå på hälen.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diangos

Diagnosen ställs vanligen kliniskt.

Slätröntgen

Vanligen inte indicerat. 

Ultraljud (UL)

Ultraljud påvisar defektens storlek.1

Magnetresonanstomografi (MRT)

MRT påvisar defektens storlek.1

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Vanligen operativ behandling.

Icke-operativ Behandling

Indikation: Endast aktuellt hos patienter med mycket låga fysiska krav. Detta då andra senor inte kan på ett tillfredställande sätt kompensera för funktionsbortfallet.1
Metod: Ortosbehandling för att förbättra gångfunktion.1

Operativ Behandling

Indikation: De flesta patienter.1
Metod: Vid akut skada (sårskada) rekommenderas direkt sensutur (t.ex. modifierad Kessler). Annars kan man utföra en sensutur med Z-förlängning av m. tibialis anterior samt fria sengraft (t.ex. semitendinosus-senan) eller ersättning med konstgjord sena.1
Postoperativ behandling: Underbensgips rekommenderas i 4-6 veckor.1

PROGNOS

Prognos

Oavsett om rekonstruktion sker tidigt eller sent, får de flesta patienter en funktionellt välfungerande fot efter behandling.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan