Tibiatorsion, Lateral (Barn)

Synonymer
Extern tibiatorsion
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
External tibial torsion

BAKGRUND

Definition

Ett tillstånd karakteriserat av utåtrotation av tibia och leder till utfothet

Epidemiologi

 • Lateral tibiatorsion är mer ovanlig och oftare ensidig jämfört med medial tibiatorsion
 • Kan vara bilateralt men om tillståndet är unilateralt så är det vanligare på höger sida
 • Då benet utåtroteras då barnet växer, kan denna deformitet förvärras under sen barndom och tidig ungdom
 • Associerade tillstånd:
  • Olycklig felställning-syndrom (miserable malalignment syndrome): Definieras som lateral tibiatorsion med femoral anteversion
  • Osgood-Schlatter-sjukdom
  • Osteochondritis dessicans
  • Tidig degenerativ ledsjukdom: Man har hittat en associeration mellan lateral tibiatorsion och tidig defenerativ ledsjudkom
  • Muskulära tillstånd: Kan vara assoceriat med myelodysplasi och polio

Etiologi

Oklar

Klinisk Anatomi

 • Normalt så utåtroterar tibia i genomsnitt 15° under tidig barndom
 • Femoral anteversion minskar i genomsnitt 25° under den tidiga barndomen

Differentialdiagnoser

 • Femoral retroversion
 • Plattfot

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

 • Föräldrarna märker av en utfothet hos barnet. Denna kan försämras under tiden barnet växer då tiba normalt utåtroterar 
 • Barnet kan ha främre knäsmärta som orsakas av en patellofemoral felställning
 • En kraftig utåtrotationsdeformitet kan orsaka funktionshinder och försämra fysisk prestanda jämför med medial tibiatorsion

Tecken

Inspektion: Utfothet där patella pekar rakt fram men foten pekar utåt

Bedömning av Rotationsprofilen
Lårfotvinkelmätning
 • Bästa metoden för att evaluera tibatorsion
 • Genomsnittet under spädbarnsåldern är 5° inåtrotation som långsamt deroterar
 • Genomsittet vid 8 års ålder är 10° utåtrotation
 • Mätteknik:
  • Barnet ligger på mage med knäet flekterat 90°
  • Vinkeln går igenom låret och den längsgående axeln av foten
  • Hos dessa barn är lårfotvinkel > 40° utåtrotation
Transmalleolära axeln
 • Detta är ett annat sätt att evaluera tibiatorsion
 • Genomsnittet i barndomen är 4-5° inåtrotation
 • Genomsnittet vid vuxen ålder är 23° utåtrotation (intervall 0-40° utåtrotation)
 • Mätteknik: Patienten ligger på rygg och en vinkel formas genom en linje från laterala till mediala malleolen och en andra linje från laterala till mediala femourkondylen. Vinkeln får man genom att korsa dessa två linjer

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Klinisk diagnos

Slätröntgen

Behövs vanligen inte

HANDLÄGGNING

Icke-operativ Behandling

Indikation: Förstahandsbehandling
Metod: Vila, rehabilitering och aktivitetsmodifikation

Operativ Behandling

Allmänt: Det finns två huvudmetoder och dessa är derotationell supramalleolär tibial osteotomi eller derotationell proximal tibial osteotomi. Vanligast är det förstnämnda, framför allt p.g.a. minskad risk för komplikationer jämfört med proximal tibial osteotomi
Indikation: Hos barn > 8 år med lateral tibatorsion större än 3 SD över medelvärdet (> 40° utåtrotation). Det är mer sannolikt att krävs en operation lateral tibiatorsion än för medial, framför allt då lateral tibiatorsion är associerad med utveckling av patellofemoral instabilitet och smärta
Derotationell supramalleolär tibial osteotomi:
 • Osteotomi: Man gör en sned osteotomi genom fibula om deformiteten är kraftig
 • Fixation:
  • Korsad stiftfixation eller platta
  • Märgspikning hos skelettmogna patienter

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Patellofemoral instabilitet och smärta

Prognos

God prognos där regeln är spontan förbättring. Dock finns det mindre förutsättningar för spontan korrektion av lateral tibiatorsion eftersom tibia normalt roterar lateralt när barnet växer, varför kirurgi kan bli aktuell

Innehållsförteckning

1. Thompson, S. and Miller, M. (2016). Miller’s review of orthopaedics. 7th ed. Philadelphia: Elsevier, Inc.
2. Orthobullets.com. (2018). External Tibial Torsion – Pediatrics – Orthobullets. [Hämtat 180310]