Tibiatorsion, Medial (Barn)

Synonymer
Inåtrotation av tibia, inåttorsion av tibia
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Internal tibial torsion

BAKGRUND

Definition

Ett tillstånd karakteriserat av inåtrotation av tibia

Epidemiologi

 • Näst vanligaste orsaken till infothet totalt sett men vanligaste orsaken till infothet hos småbarn (2-4 år)
  • Vanligaste orsaken är ökad anterversion av collum femoris
 • Lika vanligt hos flickor som hos pojkar
 • Ses vanligen hos barn i 1-3 års ålder
 • Ofta bilateral
 • Kan vara associerat med metatarsus adductus och höftdysplasi

Eiologi

Den exakta etiologin är okänd men tros bero på intrauterin positionering och formation. Kan även vara sekundärt till alltför stor medial ligamentär åtdragning

Differentialdiagnos

Andra orsaker till infothet:
 • Tibiatorsion: Lårfotvinkel som är > 10° inåtrotation
 • Femoral anteversion: Inåtrotation > 70° och < 20° utåtrotation
 • Metatarsus adductus: Medial deviation av framfoten (onormal hälbisektrislinje) men normal bakfot
Infothet associerat med nedanstående kliniska manifestationer behöver ytterligare utredning:
 • Smärta
 • Benlängdsskillnad
 • Progressiv deformitet
 • Familjeanamnes för rakit/skelettdysplasi/mucopolysackaridoser
 • Rotationsprofil > 2 SD

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

 • Vanligen asymtomatiskt tillstånd
 • Föräldrarna märker dock att benen är vända inåt och en ökad tendens till att barnet snubblar och/eller faller
 • Tillståndet kan vara asymmetriskt och påverkar då oftare vänster ben än höger

Tecken

Inspektion: Patella pekar rakt fram medan fötterna pekar inåt, vilket betyder att orsaken till rotationen ligger nedanför knäet

Bedömning av Rotationsprofilen
Fotprogressionsvinkel:
 • Uppkommer från höftrotation, tibiatorsion och formen av foten. Denna är riktad inåt vid medial tibiatorsion
 • Man mäter vinkeln mellan fotpositionen och en imaginär rak linje medan barnet går
 • Normal vinkel är -5° till +20°
Lårfotvinkeln: För att kvantifiera tibiatorsion
 • Teknik:
  • Barnet ligger på mage
  • Vinkeln formas genom en linje som går igenom foten och en linje som går igenom låret
 • Normalvärden:
  • Spädbarn: Genomsnitt 5° inåtrotation (intervall, -30° till + 20°)
  • Barn 8 år: Genomsnitt 10° utåtrotation (intervall, -5° till + 30°)
 • Onormalt värde: – 10°
Femoral anteversion:
 •  Inåtrotation av höft 
Metatarsus adductus: Hälbisektrisklinjen 
Transmalleolära axeln: Denna är > 15° inåtroterad vid medial tibiatorsion
 • Teknik: Vinkel formas genom en linje från laterala till mediala malleolen och en andra linje från laterala till mediala femourkondylen
 • Normalvärden:
  • Genomsnitt 0 till -10° inåtrotation under barndoem
  • Onormalt värde är > 15° inåtroterad  

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Klinisk diagnos

Slätröntgen

Indikation: Slätröntgen är inte indicerad i dessa fall förutom vid ovanstående tillstånd som kräver ytterligare utredning

Andra Undersökningar

DT och MRT kan användas för operativ plannering (rotationen), i de få fall det är indicerat med operation

HANDLÄGGNING

Icke-operativ Behandling

Expektans och information:
 • Indikation: De flesta fall
 • Utfall:
  • Vanligen spontan tillbakagång efter 6 års ålder
  • Ortosbehandling ändrar inte utfallet

Operativ Behandling

Derotationell supramalleolär tibiaosteotomi:
 • Allmänt: Associerat med färre komplikationer än proximal tibiaosteotomi
 • Indikation: Kan vara indicerat hos barn äldre än 8-10 år med funktionella besvär och lårfotvilkel som är > 15°, framför allt vid ensidig tibiatorsion
 • Metod:
  • Fixation med platta eller släta K-stift
  • Märgspikning hos skelettmogna patienter
 • Postoperativ behandling: Gipstid 6-8 veckor

PROGNOS

Prognos

Mycket god prognos. Tillståndet förbättras gradvis vanligen fram till 6-8 års ålder

Innehållsförteckning

1. Thompson, S. and Miller, M. (2016). Miller’s review of orthopaedics. 7th ed. Philadelphia: Elsevier, Inc.
2. Orthobullets.com. (2018). Internal Tibial Torsion – Pediatrics – Orthobullets. [Hämtat 180310]