Torticollis, Kongenital (Barn)

Synonymer
Kongenital torticollis
Andra stavningar
Kongenital tortikollis
Latin/Grekiska
-
Engelska
Congenital torticollis

BAKGRUND

Definition

Unilateral kontraktur av m. sternocleidomastoideus (SCM), där huvudet böjs mot den sjuka sidan och ansiktet vrids åt den friska.1

Epidemiologi

Tillståndet förekommer främst hos förstfödda och barn födda i sätesläge.1 

Etiologi

Kongenital torticollis beror sannolikt på ett intrauterint felläge och trängsel, resulterande i ett tillstånd som uppvisar likheter med kompartmentsyndrom.1

Patonanatomi

Inom 10 dagar efter födseln uppträder en cylindrisk spolformad uppdrivning över m. sternocleidomastoideus. Uppdrivningen når sin maximala storlek inom 1 månad för att sedan försvinna på 2-6 månader. Härefter kvarstår en fibrös sträng, som sträcker sig från processus mastoideus till sternum och clavikeln.1 

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Deformiteten är ofta uppenbar vid födseln.1 

Tecken

Inspektion: Uppenbar deformitet.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Projektioner: Halsryggsröntgen är indicerat vid avvikande klinik.1

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Tillståndet behandlas initialt icke-operativt.1

Icke-operativ Behandling

Indikation: Primär behandling.1
Metod: Behandlingen består av passiv tänjning med försök att böja huvudet mot den friska sidan och vrida det mot den sjuka sidan. Barnets säng kan ställas intill väggen, så att barnet tvingas titta mot den sjuka sidan.1
Utfall: Behandlingen ger vanligen god effekt, där 90 % av barnen inte behöver någon ytterligare behandling.1 

Operativ Behandling

Indikation: Vid utebliven förbättring av icke-operativ behandling.1 
Metod: Initialt avvaktar man till att barnet är över 1 år gammalt för att då dela SCM distalt. Vid uttalade och sent upptäckta fall delas muskeln även vid processus mastoideus.1

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Ansiktsskolios: Missprydande ansiktsdeformitet som uppstår vid obehandlade tillstånd. Detta tillstånd kan inte korrigeras.1

Prognos

Obehandlade tillstånd resulterar dessa fall i en tillväxtstörning.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan