Tractus Iliotibialis-syndrom

Synonymer
Löparknä, långdistansknä, iliotibialbandssyndrom, TITS
Andra stavningar
.
Latin/Grekiska
.
Engelska
Iliotibial-band syndrome (ITBS), runners knee

BAKGRUND

Definition

Överbelastningsskada som ger smärtor i knäet p.g.a. alltför stor friktion mellan tractus iliotibialis och den laterala femurepikondylen.

Epidemiologi

Tillståndet är vanligt hos långdistanslöpare och orienterare, men förekommer även hos motionärer.1

Patogenes

Tillståndet uppkommer ofta efter en snabbt stegrad träning, alternativt löpträning på relativt plant underlag med icke-ändamålsenliga skor. Vid löpning uppstår en ökad friktion mellan distala delen av tractus iliotibialis och den laterala femurepikondylen.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom 

Patienten har smärta på utsidan av knäleden vid ensidig ansträngning och belastning, speciellt vid löpning på hårt underlag. Smärtan kan bli så kraftig att patienten måste sluta springa mitt i löprundan. I typiska fall är patienten besvärsfri i vila.1  

Tecken

Palpation: Palpationsömhet över laterala femurepikondylen, strax ovan ledspringan.1
Rörelse: Smärta vid töjning av tractus iliotibialis.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Vanligen inte indicerat. 

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Den primära behandlingen är icke-operativ.1 

Icke-operativ Behandling

Indikation: Primär behandling.1
Metod: Kortvarig vila eventuellt i kombination med NSAID, eftersom det under det initiala skedet av TITS kan föreligga en akut inflammation. Därefter påbörjas styrke- och uthållighetsträning. Efter hand kan patienten successivt återgå till löpträning.1

Operativ Behandling

Indikation: Enstaka fall där icke-operativ behandling inte gett effekt.1
Metod: Man utför en incision i tractus iliotibialis-senan, vilket ger en förlängning av tractus iliotibialis och minskar därmed friktionen över femurepikondylen. Samtidig bursit exstirperas.1

PROGNOS

Prognos

Oftast kan patienten återvända till idrottsaktivitet efter några veckors rehabilitering om tidig behandling ges. Vid långdragna fall och efter operation är återhämtningstiden vanligen lång. De flesta patienter blir även här så väl återställda att de kan återuppta sin idrottsaktivitet.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan