Trapeziumfraktur

Synonymer
Trapetsbensfraktur
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Fractura ossis trapezii
Engelska
Trapezium fracture

BAKGRUND

Epidemiologi

Står för 3-5 % av alla carpalbensfrakturer

Skademekanism

 • Axiell belastning av adducerad tumme, som driver basen av metacarpale 1 på ledytan av trapezium
 • Avulsionsfrakturer kan uppstå vid kraftfull deviation, traktion eller rotation av tummen
 • Direkttrauma mot palmara bågen kan leda till avusion av trapeziumkanten av flexorretinaklet
 • Fraktur på tuberculum ossis trapezii orsakas oftast av direkttrauma mot handflatan vid e.g. fall
 

Patoanatomi

 • Fraktur av corpus ossis trapezii involverar nästan alltid 1 av 4 ledytefasetter och leder till subluxation av tummen och CMC-leden
 • De flesta är kantavulsionsfrakturer eller vertikala corpusfrakturer
 

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Tecken

Palpation: Palpationsömhet över radiella delen av handleden (thenarområdet) Rörelse/rörelseomfång: Smärtsamt rörelseomfång av första CMC-leden

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Allmänt: Ses vanligen med caraptunnelbild eller DT, framför allt fraktur på tuberculum ossis trapezii Projektioner: Standard PA, lateral och specialprojekterion så som Robert-projektion av tummen och carpaltunnelbild
 • Robert-projektion: Egentlig PA-projektion av första CMC-leden och trapezium, tas med handen i maximal pronation. Denna projektion eliminerar superimpositionen av basen av metacarpale 1
 • Carpaltunnelbild/projektion: Kan vara nödvändigt för adekvat visualisering av dorsal kantfraktur
 

Datortomografi (DT)

Vanligen behövs DT för att påvisa frakturen

HANDLÄGGNING

Icke-operativ Behandling

Indikation: Odislocerad fraktur Metod: Scaphoideumgips (för att immobilsera första CMC-leden) i 6 veckor

Operativ Behandling

Indikation:
 • Ledyteengagemang av CMC-ledytan med > 1 mm trappsteg (step-off)
 • Komminut fraktur
 • Dislocerad fraktur
 • Icke-läkning
Metod:
 • Öppen reponering och intern fixation (ÖRIF)
 • Komminuta frakturer kan kräva kompletterande bentransplantation
 • Vid icke-läkning extirperas de lösa fragmenten
Snittföring: Wagner-incision med en kurvilinjär incision mellan hårlösa och icke-hårlösa huden över radiala delen av eminentia thenaris

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Posttraumatisk artros kan leda till minskad eller smärtsamt rörelseomgång vid första CMC-leden. Irreparabla ledskador kan kräva artrodes eller CMC-artroplastik

Prognos

Nästan 60 % av de rapporterade fallen har ett otillfredsställande utfall sekundärt till degenerativa förändringar

Innehållsförteckning

1. Egol, K., Koval, K. and Zuckerman, J. (2015). ”Trapezium: Wrist.” Handbook of fractures. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.