Trapezoideumfraktur

Synonymer
Fraktur av trapetslika benet
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Trapezoid fracture

BAKGRUND

Epidemiologi

Minst frakturerade carpalbenet p.g.a. formen och positionen av trapezoideum

Skademekanism

  • Axiell belastningsvåld överförd via andra metacarpalbenet kan leda till luxation, oftare dorsal, med associerad kapselligamentruptur
  • Direkttrauma från kontusion eller klämskada kan orsaka trapezoideumfraktur. Dock är denna mekanism associerad med andra skador
 

KLINISKA MANIFESTATIONER

Översikt

Inspektion: Variabel dorsal prominens som representerar en trapezoideumluxation Palpation: Palpationsömhet proximalt till basen av andra metacarpale Rörelse/rörelseomfång: Rörelseomfånget av andra CMC-leden är smärtsam och nedsatt

HANDLÄGGNING

Icke-operativ Behandling

Indikation: Odislocerad fraktur Metod: Scaphoideumfraktur under 6 veckor

Operativ Behandling

Indikation: Dislocerad fraktur, framför allt de som involverar subluxation av CMC-leden Metod: Sluten reponering och perkutan stiftning eller ÖRIF via en dorsal snittföring med Kirschner-stift eller skruvar med hänsyn till återställandet av ledytekongruensen

KOMPLIKATIONER

Komplikationer

Posttraumatisk artros kan uppstå vid andra CMC-leden inkongruens

Innehållsförteckning

1. Egol, K., Koval, K. and Zuckerman, J. (2015). ”Trapezoid: Wrist.” Handbook of fractures. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.