Twin Hook Locking Plate (Swemac)

Synonymer
Osteosyntes av höftfraktur med platta och glidspik med krokar, Twin Hook låsplatta
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Osteosynthesis with Hansson Twin Hook System, Twin Hook locking plate

BAKGRUND

Översikt

 • Denna översikt tar upp operationstekniken för Hansson Twin Hook System.
 • Indikation: Stabil pertrochantär femurfraktur och basocervikal femurfraktur.
  • Enligt Swemacs operationsmanual listar de flertal andra indikationer. Observera att detta inte alltid är praxis (framför allt instabil PTFF eller ITFF): 
   • Collum femoris-fraktur.
   • Stabil trochantär femurfraktur.
   • Instabil trochantär femurfraktur.
   • Instabil trochantär femurfraktur med frakturerad lateralvägg (i.e. intertrochantär fraktur [ITFF], AO/OTA C1-3).
 • Kontraindikation: Bör inte användas vid pediatriska höftfrakturer.

Principer

Allmänt:
 • Hansson Twin Hook
  • Består av 2 delar, en inre glidande tunga med 2 krokar/vingar och en yttre hylsa (spik).
  • Den yttre hylsan är 8,9 mm i diameter.
  • Fixation i caput femoris uppnås genom att man trycker in den inre glidande tungan och de 2 efterföljande krokarna genom de proximala fönstren.
  • Krokarna är 4,6 mm i bredd och går ut cirka 11 mm på vardera sidan av spiken.
 • Kompressionskrafter:
  • Kadaverstudier har visat att Hansson Twin Hook beter sig annorlunda jämfört med en kompressiv höftskruv då den sitter i caput femoris.
  • Vid e.g. nedsatt glidning mellan Twin Hook och platta så överförs de kompressiva krafterna till fixationen av Hansson Twin Hook i caput femoris istället för frakturen.
  • När Hansson Twin Hook (spiken) rör sig så böjer sig krokarna gradvis istället för att dra med sig ben, jämfört med en glidskruv.
 • Rotationstabilitet:
  • Man har även i kadaverstudier sett att Hansson Twin Hook ger en bättre rotationstabilitet i caput femoris jämfört med en glidskruv.
  • Rotationsstabiliteten, tillsammans med korkarna, hos Hansson Twin Hook i plattcylindern säkerställs genom en bilateral tillplattning av spiken för matcha insidan av plattcylindern.
Fördelar:Tillåter dynamisk interfragmentär kompression.
 • Lägre kostnad jämfört med märgspik.
Nackdelar:
 • Ökad blodförlust.
 • Kan leda till kollaps, extremitetsförkortning och medialisering av femurskaftet vid instabila frakturmönster.
Utfall: Likvärdigt utfall jämfört med märgspik för stabila frakturmönster.

Bildgalleri
Klicka på bilden för att förstora den
spik-och-krokar
Spik och krokar.
spik-och-krokar
plattan
Twin Hook-plattan.
plattan

Länkar

Materialet är hämtat från Swemac. Länkar för att kunna ladda ner PDF-filer direkt från Swemacs hemsida. Klicka nedan. 

OSTEOSYNTES

Förberedelse

 • Antibiotikaprofylax: Ekvacillin 2 g i.v. 30 minuter innan operation och en dos till om operationen tar över 2 timmar.
 • Ta på dig röntgenskydd.
 • Patienten ska vara på ett sträckbord.
 • Reponera under genomlysning innan steriltvätt.

Reposition

Repositionen bör ske så fort det går.
 • Frakturrepositionmanöver:
  • Räcker vanligen med traktion och inåtrotation, mellan 15-60°. 
 • Riktlinjer för acceptabel reposition:
  • Frontal: Neutralläge eller lätt valgus i frontalprojektion. Varusfelställning accepteras inte.
  • Sida: Vinkelfelställningen bör vara < 20°. Fragmentdislokation bör vara < 4 mm.

Operationsteknik

God skruvposition
 • Viktiga tekniska aspekter av skruvinsättningen är:
  • Placering inom 1 cm från subkondrala benet för att ge säker fixering
  • Central position in i caput femoris (spets-apex-distans [TAD]) – man måste få korrekt collum-skaftrelation.
   • Gäller framför allt vid användning Twin Hook då krokarna/vingarna kan penetrera caput om spiken inte sitter centralt.
 • Spets-apex-distans (tip-apex distance [TAD]): Kan användas för att bestämma glidskruvspositionen inom caput femoris. Mätningen (i millimeter) är summan av avstånden från spetsen av glidskruven till apex av caput femoris på både AP- och lateral-projektionerna (2 vinkelräta projektioner) efter kontroll för radiografisk förstoring. Detta betyder alltså TAD = A + B. Summan bör vara < 25 mm för att minska risken för att skruven skär ut (cut out). Ett TAD på > 25 mm är associerat med ökad risk för cut out.

Bildgalleri
Klicka på bilden för att förstora den
Spets-apex-distans (tip-apex distance [TAD])

Teknik
Se bildspelet nedan. Använd pilnavigationen eller dra bilderna höger/vänster för navigation.

Bildgalleri
Klicka på bilden för att förstora den

Postoperativ Behandling

Mobilisering och belastning: Fri mobilisering och belastning (patienten får normalt belasta det opererade benet dagen efter operationen).
Prover: Hb och elektrolyter bör kontrolleras dagen efter operationen.
Trombosprofylax: E.g. Fragmin 5000 E s.c. (7500 E om patienten väger > 100 kg) som ges i 4 veckor, eller enligt klinikens riktlinjer.
Sår/förband: Förband över operationssår bör inte röras på 2 dagar, om det inte blött igenom. Daglig kontroll av hudkostym och aktiv avlastning av sköra områden bör utföras för undvikande av trycksår.
Postoperativ röntgen: Det räcker vanligen med de bilder som tas under operation.
Uppföljning/återbesök
 • Sutur/agrafftagning 2-3 veckor postoperativt, vanligen hos DSK.
 • Vanligen behövs ingen röntgenkontroll eller återbesök till läkare om det inte något speciellt.
 • Om patienten är äldre och ådragit sig fraktur genom lågenergivåld tas ställningstagande till utredning och behandling av osteoporos.
 • Remiss ska utfärdas till fysioterapeut för träning av muskelstyrka, balans och koordination.

EXTRAKTION

Extraktionsteknik

Se bildspelet nedan. Använd pilnavigationen eller dra bilderna höger/vänster för navigation.

Bildgalleri
Klicka på bilden för att förstora den

Innehållsförteckning

1. Hansson Twin Hook System – Swemac (http://www.swemac.com/implants/international-customers/hip/hansson-twin-hook)
2. Egol, K., Koval, K. and Zuckerman, J. (2015). ”Intertrochanteric Fractures.” Handbook of fractures. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.
3. Orthobullets.com. (2016). Intertrochanteric Fractures – Trauma – Orthobullets.com. [Hämtat 20 december 2016].