UCL-skada, MCP-1, Akut (Barn)

Synonymer
UCL-skada i Tummens MCP-led
Andra stavningar
Ulnar kollateralligamentskada
Latin/Grekiska
-
Engelska
UCL-injury

BAKGRUND

Definition

Avulsionsfraktur,  fysiolys eller substansruptur av UCL.

Epidemiologi

Substansruptur av UCL är ovanlig före puberteten.

Patoanatomi

  • I stället för ruptur av UCL uppkommer en avulsionsfraktur eller en fysiolys vid basen av tummens proximala falang. Fysiolysen är oftast av Salter-Harris typ 3.
  • Avulsionsfrakturen vid andra änden av collateralligamentet, alltså från metacarpale 1.
  • Benfragmentet kan vara mycket litet.
  • Fragmentet kan i skadeögonblicket dislocera avsevärt och som en följd kan benfragmentet (om det härstammar från den proximala falangen) fångas in av adductoraponeurosen i samband med radialvinkling i proximala falangen och på så sätt förhindra en god läkning.
  • Vid fall av substansruptur kan ligamentänden komma förbi fasciekanten och sedan hamna ytligt om fascian, vilket kommer att förhindra en god läkning och leda till en bestående instabilitet i MCP-leden.

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Smärta.

Tecken

Vackling i MCP-leden kan föreligga.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Diagnostiken av UCL-skada är klinisk.

Slätröntgen

Kan i regel påvisa att det rör sig om en fysiolys eller avulsionsfraktur.

HANDLÄGGNING

Akut Handläggning

  • Oavsett arten av skada föreligger i de flesta fallen operationsindikation.
  • Vid negativ röntgen men klinisk radial instabilitet (ledbandet ligger dislocerat och kan inte läka fast på rätt ställe) så bör patienten planeras för operation.
  • Vid negativ röntgen men med misstänkt (osäker) radial instabilitet vid undersökning så kan man sätta en gipsskena och ta tillbaka patienten på ett återbesök efter 2 veckor för avgipsning och ny stabilitetstestning eller testa instabiliteten i lokalbedövning (fingerbasblockad) på akuten.

Icke-operativ Behandling

Indikation: Acceptabelt frakturläge, d.v.s. intraartikulärt odislocerat fragment.
Metod: Tumskena i 3-4 veckor.
Uppföljning:
  • Avgipsning och klinisk kontroll efter 3-4 veckor.
  • Patienten bör undvika risker 2 veckor efter avgipsning.

Acceptabla Frakturlägen
Vårdprogram från ALB2Vid eventuellt fragment accepteras ingen dislokation av fragment

Operativ Behandling

Indikation: Fysiolys, avulsionsfraktur, ruptur av UCL (grav vackling).
Metod: Den operativa åtgärden beroende skadan. Sluten eller öppen reposition och fixation (stift, sutur, pull-out sutur).
Postoperativ behandling: Gips i 3-4 veckor (4-6 veckor).

Kirurgisk Teknik

Fysiolys i proximala falangen: Fragmentet kan i många fall reponeras och stiftas med 1 eller 2 tunna (0,8 mm) AO-stift.
Liten avulsionsfraktur: Om fragmentet är så litet att det inte lämpar sig för stiftning kan det fästas med  ”utdragssutur”. Samma teknik användes vid substansruptur av collateralligamentet. Suturen tar tag i fragmentet och går genom borrkanaler i proximala falangen eller metacarpale 1 och fortsätter sedan ut genom huden på radialsidan och knyts över en ”knapp”. Under suturen vid fragmentet ligger en annan trådslynga, som tas ut på ulnarsidan och med vars hjälp hela suturen kan dras bort (om den inte är resorberbar), när skadan är läkt och knappen avlägsnas.

Innehållsförteckning

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm
2. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård, vårdprogram. Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB), 2014.
3. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.