Ulnartunnelsyndrom

Synonymer
Guyon-tunnel-syndrom, låg ulnariskompression (handledsnivå)
Andra stavningar
Ulnaristunnelsyndrom
Latin/Grekiska
-
Engelska
Ulnar tunnel syndrome

BAKGRUND

Definition

Inklämning av n. ulnaris i Guyon-kanal.1,2

Relevant Anatomi

N. ulnaris löper i handleden tillsammans med a. ulnaris i en kort bindvävstunnel kallat Guyon-kanal.2

Etiologi och Patoanatomi

N. ulnaris kommer i kläm vid passage genom Guyon-kanal i handledsnivå. Förträngningen är ofta kombinerad med ett carpaltunnelsyndrom.1 Tillståndet ses vid arbete som medför lokalt tryck inom hypotenarregionen och kan också ses hos tävlingscyklister som vilar med ulnara delen av handflatan mot ett bockstyre. Ibland kan ett ganglion ge lokalt tryck i denna region.2

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

  • De tidigaste symtomen är parestesier och domningskänsla volart inom lillfingret och ringfingrets ulnara omfång.1,2 Däremot föreligger normal sensibilitet ulnart på handryggen (jämför försämrad sensibilitet vid hög ulnariskompression).2
  • Patienten kan även uppleva en motorisk påverkan med svaghet och fumlighet i handen.Handgreppet är ofta svagt, särskilt avseende nyckelgreppet och tum-pekfingergreppet, med svårigheter att fatta om föremål som nycklar eller pennor.2 I mer uttalade fall kan den medföra oförmåga att helt räta ut lill- och ringfinger (klofingerställning).1

Tecken

Distalstatus:
  • Sensibilitetsnedsättning (förändrad känsel eller känselbortfall) noteras volart på lillfingret och halva ringfingret.1 Till skillnad från inklämning i armbågshöjd (kubitaltunnelsyndrom) förekommer ingen sensibilitetsnedsättning dorsalt, eftersom den sensoriska innerveringen till dorsalsidan avgår innan Guyon-kanal).1
  • Ofta ses svaga interosseusmuskler (abduktion eller adduktion av fingrarna).2 Motorisk påverkan kan undersökas i pekfingrets dorsala interosseusmuskel och abduktorn till lillfingret. Detta påvisas bäst vid fingerspretning.1
  • Muskelstyrkan i de djupa flexorerna till dig. 4 och 5 är normal, jämfört försämrad kraft vid hög ulnariskompression, då den motoriska innervationen till dessa muskler avgår proximalt om Guyon-kanal.1,2 Vid grav motorisk påverkan förekommer även hypotrofi av de dorsala interosseusmusklerna.1
  • Någon gång kan kompressionen selektivt drabba n. ulnaris motoriska gren vid dess förlopp runt hamulusutskottet från os hamatum. I dessa fall kan det finnas ett motoriskt bortfall, trots att sensibiliteten i handen är helt bevarad.2
Specifika tester
  • Tinel-tecken: Vid perkussion över nerven i Guyon-kanal upplever patienten stickningar distalt i nervens utbredningsområde.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Den kliniska diagnostiken är tillräcklig för att ställa diagnos.1

Neurofysiologi

Neurofysiologisk undersökning är sällan indicerad.1

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Behandlingen är vanligen operativ.1,2

Icke-operativ Behandling

Indikation: Milda symptom. 
Metod: Aktivitetsmodifiering, NSAID, ortosbehandling.

Operativ Behandling

Indikation: Vid kroniska och kraftiga symtom.1,2
Metod: Taket på Guyon-kanal klyvs.1,2

Operationsmetod

Enligt Lundborg2
Snittföring: Bajonettformad incision över Guyon-kanal.
Teknik: Fascian som utgör kanalens tak delas i hela sin längd och ulnarisnerven friläggs fram till delningsstället i en motorisk och en sensorisk gren.

PROGNOS

Prognos

Patienten blir vanligen besvärsfri vid tidigt utförd operation, innan nerven har varit komprimerad någon längre tid. Recidiv förekommer i viss utsträckning, orsaken är dock oklar.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
2. Lundborg, G. and Björkman, A., 2015. Handkirurgi. 3e upplagan. Lund: Studentlitteratur.