Dissociation, Ulnocarpal

Synonymer
Ulnocarpal ligamentskada
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Ulnocarpal dissociation

BAKGRUND

Definition

Avulsion eller ruptur av TFCC från proc. styloideus ulnae som resulterar i en förlust av “slyngstödet” av ulnara delen av handleden.

Patoanatomi

Lunatum och triquetrum “faller bort” relativt till distala ulna och de intar en semisupinerad och palmar-flekterad ställning. Distala ulna subluxeras dorsalt.

KLINISKA MANIFESTATIONER

Översikt

Ses dorsal prominens av distala ulna och volar dislocering av ulnara carpus.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

  • PA-projektionen kan påvisa en avulsion av proc. styloideus ulnae och breddning av DRU-leden.
  • Dorsal dislokation av distala ulna som ses på lateralbilden tyder på TFCC-skada i frånvaro av en proc. styloideus ulnae-avulsionfraktur.
 

Magnetresonanstomografi (MRT)

MRT kan påvisa en skada av TFCC och kan dessutom påvisa broskskador och utgjutning men är för tillfället inte tillräckligt sensitiv för säker diagnostik.

HANDLÄGGNING

Operativ Behandling

  • Reparation av TFCC som kan göras via ett dorsalt snitt mellan femte och sjunde extensorkompartment.
  • Öppen reposition och intern fixation (ÖRIF) av stora dislocerade proc. styloideus ulnae-fragment kan vara nödvändigt om de involverar basen av fovea.
 

KOMPLIKATIONER

Komplikationer

Recidiverande instabilitet: Kan uppstå med eller utan tidigare operativ intervention och kan leda till smärta och funktionell nedsättning som kan vara progressiv och kan kräva rekonstruktion.
Ulnaris-neuropati: Kortvariga sensoriska symtom kan uppstå från irritation av n. ulnaris i Guyon-kanal eller dess dorsala sensoriska gren. Permanent skada är ovanlig men symtom > 12 veckor kräver exploration.

Innehållsförteckning

1. Egol, K., Koval, K. and Zuckerman, J. (2015). ”Upper Extremity Fractures and Dislocations: Ulnocarpal Dissociation.” Handbook of fractures. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.