Underarmsfraktur, Fysiolys Distal (Barn)

Synonymer
Distal radiusfysiolys, distal epifysavlösning
Andra stavningar
Fyseolys
Latin/Grekiska
-
Engelska
Physeal injury in distal radius, epiphysiolysis of distal radius

BAKGRUND

Definition

Fysfraktur i distala radius och/eller ulna. Distal radiusfysiolys är vanligast.

Epidemiologi

Fyseolyserna i distala radius blir vanligare ju äldre barnen blir. Ju yngre barnen är, desto mer tenderar radius- (och ulna-) frakturer att lokaliseras mera proximalt.

Skademekanism

Fall på utsträckt hand. Hos barn uppstår då ofta en distal epifysavlösning av Salter-Harris typ 2 med dorsal dislokation av det distala fragmentet. 

Patoanatomi

 • Vanligen av Salter-Harris typ 1 eller 2. Typ 3 och 4 är ovanliga. Vid enstaka tillfällen kan en typ 5-fraktur förekomma (ibland i kombination med typ 2), dock noteras detta ofta först när man noterat en tillväxtrubbning i distala radiusfysen.
 • Vanligen disloceras epifysen dorsalt eller dorsoradialt och i sällsynta fall volart.
 • Epifysen är vanligen delad i 2 bitar som var för sig visar någon grad av dislokation. Skadan kräver stort trauma, t.ex. fall från träd. Risken för tillväxtstörning är stor.
 • Vid volar dislokation är metafysfragmentet som regel stort och frakturen instabil även efter reposition. Volara felställningar syns mera på exteriören än dorsala. Indikationen för reposition ökar därför.
 • En samtidig avulsionsfraktur av proc. styloideus ulnae förekommer ofta.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Projektioner: Frontal (AP) samt sidobil (lateral) av handleden.
Fynd: Påvisar vanligen fraktur.

Bildgalleri
Klicka på bilden för att förstora den
SH-2
Salter-Harris typ 2 med måttligt uttalad dorsal kompression. Avlöst spets av processus styloideus ulnae.
SH-2
radius-fysiolys2
Salter-Harris typ 2 hos en 14 årig pojke.
radius-fysiolys2

HANDLÄGGNING

Akut Handläggning

 • Kontrollera distalstatus.
 • Handläggning enligt nedan.

Icke-operativ Behandling

Indikation: Acceptabelt frakturläge (med eller utan eventuell sluten reposition).
Metod: Dorsoradial underarmsskena, i 3-4 veckor (den kortare gipstiden för barn i förskoleålder). Sluten reposition görs vid icke-acceptabelt läge.
 • Volarfixerad handled efter reposition anses inte bidra till stabiliteten.2
 • Vid SH-2-frakturer: Semicirkulärt gips på u-armen (trepunktstöd). Vid volart metafysfragment (volarbockad fraktur), läggs gips volart med dorsalflekterad handled.3
 • Vid instabil fraktur stabiliseras frakturen med ett perkutant stift över frakturen.4

Repositionsteknik
 • Applicera traktion i underarmens längsriktningen och därefter manipulation med tryck av epifysen i önskad riktning. Man bör trycka med måttlig kraft under 1-2 minuter.
 • Fullständig reposition lyckas mindre ofta men är inte heller nödvändig. Acceptera därför ett inte helt exakt läge än att utföra upprepade repositionsförsök, då detta kan leda till en iatrogen fysskada.
 • Av ovanstående skäl bör man inte heller utföra repositionsförsök på skador > 10 dagar.

Uppföljning:
 • Röntgenkontroll efter 5-7 dagar.
  • Vid SH-2-frakturer: Om frakturen har försämrat läge vid återbesöket, även om det är inom gränsvärdet, tas ny röntgen efter 1 vecka.
 • Avgipsning och klinisk kontroll efter gipstiden.
  • Vid SH-2-frakturer: Avgipsning i hemmet kan vara ett alternativ.3
 • Barnet bör undvika risker 2 veckor efter avgipsning.
 • En rutinmässig uppföljning för att se om en fysskada uppstått är inte indicerat. Man informerar istället föräldrarna att återkomma vid eventuell tilltagande deformitet.
 • I motsats till armbågen leder frakturer vid handleden sällan till bestående rörelseinskränkning även om man fixerar handleden med måttlig avvikelse från den s.k. funktionsställningen.
Läkning: Fyseolyser läker betydligt fortare än frakturer. Redan efter 7-10 dagar är det oftast omöjligt att med sluten teknik ändra läget i en fyseolys. Röntgenkontroll av fyseolyser bör därför göras inom 1 vecka (kontroller efter 12-14 dagar är onödiga).
 • Fyseolysen läker alltid. Funktionsinskränkningen blir minimal.
 • Om det är så att frakturläget är oacceptabelt och att det gått så lång tid att sluten reposition inte längre är möjlig kan man under 1 års tid avvakta den spontana ombyggnadsprocessen. Ombyggnadspotentialen är i dessa fall imponerande varför korrektionsosteotomier nästan aldrig behöver tillgripas.

Acceptabla Frakturlägen
Barnkompendium från ALB1
 • Vid vinkelfelställning > 20° eller glidning/dislokation > 1 cm bör frakturen reponeras.
 • Vid Salter-Harris typ 3 eller 4: Ledytediastas > 2 mm eller nivåhak > 1-2 mm bör reponeras.
 • Volar dislokation som syns på exteriören bör reponeras.
Barnortopedi (Düppe/Ohlin)2 och Ortopedi (Karlsson/Karlsson/Roos)4
 • Vinkelfelställning på upp till 20° accepteras.
 • Dislokation på < 1 cm kan accepteras.
Vårdprogram från ALB3Distal radius/ulnafyseolys (SH 2):
 • Flickor < 10 år och pojkar < 12 år:
  • < 25° vinkelfelställning.
  • < ½ benbredd ad latus.
 • Flickor > 10 år och pojkar > 12 år:
  • ≤ 15° vinkelfelställning.
  • ≤ 1/4 benbredd ad latus dorsalt.

Operativ Behandling

Indikation: Icke-acceptabelt frakturläge eller påtagligt instabil fraktur.
Metod: Sluten reposition och stiftning. Öppen reposition är sällan indicerad. Ett perkutant stift borras in från processus styloideus radii genom epifys, fys och in i metafysens motsatta corticalis.
 • Indikation för öppen reposition:
  • Slutna irreponibla frakturer med interponat av sena och/eller periost.
  • Dislocerade frakturer av Salter-Harris typ 3 eller 4.
Postoperativ behandling: Dorsoradial underarmsskena i 3-4 veckor.
Uppföljning:
 • Röntgenkontroll efter 1 vecka.
 • Avgipsning och stiftextraktion efter 3-4 veckor.

Specifika Frakturer
Volar dislokation
 • Indikation: Om fyseolysen, p.g.a. det stora volara metafysfragmentet, är på­tagligt instabil.
 • Metod: Stabilisering med ett från radialsidan perkutant insatt AO-stift med diameter 1,6-2,0 mm.
Salter-Harris typ 3 eller 4
 • Indikation: Dislocerade frakturer, vid ledytediastas > 2 mm eller nivåhak > 1-2 mm.
 • Metod: Öppen reposition och intern fixation med stift eller småfragmentskruv i epifysen utan att passera fysen.

KOMPLIKATIONER

Komplikationer

Tillväxtrubbning:
 • Handläggning: Vid en fysskada efter en Salter-Harris 5-fraktur med en mindre benbrygga reseceras denna och defekten fylls med en fettbit. Vid en total fysslutning utför man en fysiodes av det andra benet.

Innehållsförteckning

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm
2. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
3. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård, vårdprogram. Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB), 2014.
4. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan