Underarmsfraktur, Inkomplett Diafysär (Barn)

Synonymer
Diafysär videkvistfraktur, kvistfraktur
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Greenstick fracture of the forearm

BAKGRUND

Definition

Underarmsfrakturer genom radius- och ulnadiafysen. Frakturen kan vara en:
 • Kompressionsfraktur (torusfraktur): Inkomplett fraktur av metafysen som kännetecknas av utbuktning av corticalis.4
 • Gångjärnsfraktur/kvistfraktur (”greenstickfraktur”): En tvärgående fraktur av ena corticalis som sträcker sig in i benets mittdel och orienteras längs benets längdaxel utan att frakturera den motsatta corticalis.4

Epidemiologi

Gångjärnsfrakturer står för 50 % av alla underarmsfrakturer hos barn, oftast hos barn < 8 års ålder.4

Skademekanism

Uppstår vanligen efter fall under lek.

Patoanatomi

 • Denna fraktur är, till skillnad från torusfrakturen, instabil.
 • Volara felställningar syns mer än dorsala.
 • Vid gångjärnsfrakturer är dorsala eller volara corticalis intakt.

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Barnet har rätt ofta kraftiga smärtor.

Tecken

Kan ibland ses på utanskriften.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Påvisar fraktur. Ses en vinkelfelställning diafysärt utan genomgående fraktur.

Bildgalleri
Klicka på bilden för att förstora den
diafysär ulnafraktur barn
Diafysär fraktur distalt i ulna.
diafysär ulnafraktur barn

HANDLÄGGNING

Icke-operativ Behandling

Indikation: Acceptabelt frakturläge.
Metod: Hög gips med eller utan reposition i 3-5 veckor. Man kan sätta ett uppskuret cirkulärt välmodellerat helarmsgips, med underarmen i neutralställning och 90° armbågsflexion. Gipset ska ge ett trepunktsstöd med tryck mot konkavsidan proximalt och distalt om frakturen samt mot konvexsidan på platsen för frakturerna.4
 • Det är tveksamt om intakt corticalis ska knäckas (d.v.s. om frakturerna ska förvandlas till kompletta frakturer) eller inte för att frakturerna inte ska fjädra tillbaka till utgångsläget (trots gipsfixation) i samband med repositionen. Det spelar sannolikt inte någon större roll då det delvis intakta periostet håller samman fragmenten vid repositionen. Så länge ett acceptabelt repositionsläge erhålls och så länge man immobiliserar frakturen adekvat efter repositionen så kan man prova utan omvandla frakturen till en komplett sådan.
Uppföljning:
 • Röntgenkontroll efter 1 vecka. Vid redislokation utföres en ny repoition.
 • Avgipsning och klinisk kontroll efter gipstiden.
 • Läkningstiden är 6-7 veckor. 2,4

Acceptabla Frakturlägen
Barnkompendium från ALB1
 • Alla felställningar, som kan ses på utanskriften vid skadetillfället, bör reponeras
 • Ju längre distalt frakturen är belägen, desto större felvinkel kan accepteras
Noonan (1998)3
 • < 9 års ålder:
  • Bajonettställning accepteras
  • ≤ 15° vinkelfelställning i alla nivåer
  • ≤ 45° malrotation
 • ≥ 9 års ålder: 
  • Bajonettställning accepteras
  • ≤ 10° vinkelfelställning vid proximala frakturer
  • ≤ 15° vinkelfelställning vid mer distala frakturer
  • ≤ 30° malrotation
 • Remodelleringen kan förväntas förbättra utseendet så länge som 2 års tillväxt kvarstår

Innehållsförteckning

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm
2. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
3. Noonan, K. and Price, C. (1998). Forearm and Distal Radius Fractures in Children. Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 6(3), pp.146-156.
4. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan