Underarmsfraktur, Inkomplett Distal (Barn)

Synonymer
Diafysär kvistfraktur, kvistfraktur, distal radiusfraktur, distal inkomplett underarmsfraktur, Infraktionsfraktur i distala radius, kompressionsfraktur, torusfraktur, distal metafysär radiusinfraktion, gångjärnsfraktur
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Distal greenstick fracture of the forearm, distal torus fracture of the forearm, torus fracture, buckle fracture, kompression fracture

BAKGRUND

Definition

Inkomplett underarmsfraktur genom distala radius och/eller ulna. Frakturen kan vara en:
 • Kompressionsfraktur (torusfraktur): Inkomplett fraktur av metafysen som kännetecknas av utbuktning av corticalis.1,2
 • Gångjärnsfraktur/kvistfraktur (”greenstickfraktur”): En tvärgående fraktur av ena corticalis som sträcker sig in i benets mittdel och orienteras längs benets längdaxel utan att frakturera den motsatta corticalis.1,2

Epidemiologi

Hos barn är distal radiusfraktur (med eller utan skada på distala ulna) den vanligaste frakturtypen. Omkring en tredjedel av alla barnfrakturer drabbar distala underarmen.2 Den lindrigaste formen är en kompression av metafysens corticalis utan felställning av betydelse (infraktion).

Skademekanism

Frakturen uppkommer oftast vid ett falltrauma.1,2

Patoanatomi

Kompressionsfraktur:
 • Frakturen uppstår från trabekulär kompression från en axiell belastningskraft längs benets långa axel.
 • Uppträder vanligen 1-2 cm proximalt om fysen, där dorsala corticalis är komprimerat.
 • Infraktion med ena corticalis intakt är en stabil fraktur medan en gångjärnsfraktur är instabil och gärna dislocerar.
Gångjärnsfraktur:
 • Frakturen är ofta metafysärt belägen.
 • Ses vanligen en dorsalt öppen vinkelfelställning.
 • Denna fraktur, till skillnad från torusfrakturen, är en instabil fraktur.

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Barnet upplever smärta, svullnad och eventuell felställning över handleden.2

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Påvisar fraktur. Observera att felställningen då röntgenbilden tas är ofta betydligt mindre än vad som var fallet i skadeögonblicket. Torusfrakturen (kompressionen) ses bäst på sidobilden. Titta även noga på sidobilden om volara cortex är intakt. Om så inte är fallet föreligger i stället en gångjärnsfraktur (som är instabil).

Bildgalleri
Klicka på bilden för att förstora den
distal radius- och ulna-fraktur hö
Distal radius– och distal ulnafraktur vid diafys/metafys-gränsen med ca 20° volarbockning i båda frakturerna.
distal radius- och ulna-fraktur hö
distal underarmsfraktur barn
Distal underarmsfraktur (greenstick) hos 9 åring.
distal underarmsfraktur barn
Infraktionsfraktur distla radius
Torusfraktur i distala radius.
Infraktionsfraktur distla radius
distal metafysär underarmsfraktuyr
Distal metafysär gångjärnsfraktur (greenstickfraktur) i både radius och ulna med ca 20° dorsalbockning.
distal metafysär underarmsfraktuyr
distal underarmsfraktur
Tvärgående fraktur i distala radius,drygt 5 cm proximalt om fysen med 40° dorsal vinkel felställning. Tvärgående fraktur i distala ulna 3,5 cm proximal om fysen med 50° dorsal vinkelfelställning.
distal underarmsfraktur

HANDLÄGGNING

Icke-operativ Behandling

Kompressionsfraktur
Indikation: Alla infraktioner med ena corticalis intakt. 
Metod: Dorsal/dorsoradial gipsskena (radiusskena) i 2-3 veckor. Man kan även sätta en elastisk linda då frakturen är stabil och smärtan avgör immobiliseringstypen.
 • Observera att vid tveksamhet om genomgående fraktur så bör man handlägga skadan som en distal radiusfraktur (och då gäller annan uppföljning, enligt uppföljning för gångjärnsfraktur).
Uppföljning:
 • Röntgenkontroll behövs inte.
 • Avgipsning i hemmet efter gipstiden (utan läkarkontakt).

Gångjärnsfraktur
Indikation: Acceptabelt frakturläge.
Metod: Gipsfixation med eller utan reposition i 4 veckor. Gipset kan vara ett uppskuret helarmsgips som modellerats väl (ovalär vid handleden, trepunktsstöd).
 • Det är tveksamt om det finns anledning att överkorrigera frakturen och helt knäcka plastiskt deformerad corticalis.
Uppföljning:
 • Röntgenkontroll efter 1 vecka. Vid eventuell dislokation bör man rereponera.
 • Avgipsning och klinisk kontroll efter gipstiden.

Acceptabla Frakturlägen
Barnortopedi (Düppe/Ohlin)1 och Ortopedi (Karlsson/Karlsson/Roos)2
 • En felställning på upp till 15-20° är acceptabelt.
 • Observera att ju äldre patienten är, desto mer benägen bör man vara att reponera, speciellt om felställningen är synlig på utanskriften.

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Nervskada: Vid traumatillfället, främst vid gångjärnsfrakturer och kompletta frakturer, kan skada också uppstå på n. ulnaris eller n. medianus. Behandling och prognos är desamma som vid diafysfraktur på underarmen.2
Refraktur: En refraktur (ny fraktur i det gamla frakturområdet) sker i regel inom 6 månader. Denna behandlas då som en primär fraktur, men med förlängd gipstid eftersom refraktur läker långsammare än en primärfraktur.2 Refrakturer är vanligare vid gångjärnsfrakturer och kompletta frakturer.

Prognos

Prognosen för torusfrakturer är mycket god. Alla läker utan komplikationer. Prognosen för gångjärnsfrakturer är också god. Distala underarmen är ett område med god remodelleringsförmåga. Hur mycket remodellering som behövs beror på grad och typ av felställning, om felställningen föreligger i ledens rörelseplan samt patientens ålder.2

Innehållsförteckning

1. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
2. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan
3. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm
4. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård, vårdprogram. Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB), 2014.