Underridande Tå, Kongenital (Barn)

Synonymer
Curly toe, böjd tå
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Underlapping toe, congenital curly toe

BAKGRUND

Definition

Kongenital deformitet med en malrotation- och flexiondeformitet av en eller flera tår.3

Epidemiologi

  • Vanlig kongenital deformitet som drabbar en eller flera tår.1
  • Tillståndet är ofta bilateralt.4

Patogenes

Kontraktur av flexor digitorum longus (FDL) eller flexor digitorum brevis (FDB) leder till deformiteten.3,4

Patoanatomi

  • Det finns en flexion, rotation och medial deviation/varus i IP/DIP-leden, vilket gör att tån lägger sig under intilliggande tå.1,5
  • Drabbar vanligen de 3 laterala tårna.2 

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Barnet upplever få symtom av att tån ligger i vägen men kan ha svårt att använda skor.5

Tecken

Inspektion: Den påverkade tån underrider (lägger sig under) intilliggande tå.1,4

Bildgalleri
Klicka på bilden för att förstora den
underridande tå (curly toe)
Underridande tå dig. 3 höger fot.
underridande tå (curly toe)

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Vanligen inte indicerat.4

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Tillståndet är vanligen asymtomatiskt och kräver ingen behandling.1,4

Icke-operativ Behandling

Expektans och redression
Indikation: De flesta fall då tillståndet ofta är asymtomatiskt och kräver ingen speciell behandling.4
Metod: Observation. Föräldrar instrueras att dagligen fixera tån i redresserat läge med hudvänlig häfta.1,5

Operativ Behandling

Flexortenotomi
Indikation: Kraftig tådeformitet eller nagelbäddsdeformitet hos barn > 3 år.4
Metod: Flexortenotomi.1-4
  • Öppen tenotomi av båda skänklarna av flexor digitorum brevis- (FDB) och flexor digitorum longus (FDL)-senan rekommenderas.4
  • Öppen tenotomi av endast en skänkel av flexor digitorum brevis (FDB)-senan är ett alternativ.4
Utfall:
  • Effektivt hos 85-90 % av patienterna.4
  • Flexortenotomi är lika effektivt som flexorsenetransferering.4

Flexorsenetransferering
Indikation: Kraftig tådeformitet eller nagelbäddsdeformitet hos barn > 3 år.4
Metod: Flexor digitorum longus (FDL)-transferering till extensorhuvan (dorsalaponeurosen).4

PROGNOS

Prognos

De flesta fall förbättras spontant (allt eftersom barnet växer).1,5

Innehållsförteckning

1. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
2. Thompson, S. and Miller, M. (2016). Miller’s review of orthopaedics. 7e upp. Philadelphia: Elsevier, Inc.
3. Boyer, M. (2014). AAOS comprehensive orthopaedic review 2. Rosemont: American Academy of Orthopaedic Surgeons.
4. Orthobullets.com. (2019). Congenital Curly Toe. [Hämtat 191019].
5. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan