Växtvärk (Barn)

Synonymer
Återkommande smärta i extremitet hos barn
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Growing pains, idiopathic nocturnal pains of childhood, recurrent limbpain in childhood

BAKGRUND

Definition

Återkommande, självbegränsade och idiopatiska smärtor i extremiteter.
  • Återkommande smärta i extremitet hos barn är en bättre benämning på tillståndet.

Epidemiologi

  • Förekommer hos 15-30 % av i övrigt friska barn.1,2
  • Drabbar vanligen barn mellan 2-5-års ålder. Men kan drabba barn mellan 3 och 12 års ålder.1,2

Etiologi

Etiologin är okänd. Kan vara p.g.a. en ökad tillväxtaktivitet och därmed ökad genomblödning under den aktuella åldersperioden, vilket skulle förklara en ossös sprängsmärta i metafys-epifysregionerna.1,2

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Värken är oftast värst under nattetid. Barnen vaknar en stund efter insomnandet och klagar på smärtor som är lokaliserade till benen (främst knälederna och underbenen).1,2

UTREDNING OCH DIAGNOS

Allmänt

Enkelsidig smärta kräver utredning, framför allt om det kliniska statuset inte är helt invändningsfritt, t.ex. om värken är så pass svåra att barnet haltar eller om värken omfattar fler leder.1,2

Blodprover

CRP, LPK och SR tas vid misstanke om andra tillstånd.

Slätröntgen

Indicerat vid ett status som inte är invändningsfritt, om värken omfattar fler leder samt om smärtan är unilateral.1

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

  • Värken lindras ofta om föräldrarna masserar värkande området.1,2
  • Behandlande läkare bör ge lugnade besked till föräldrarna.1
  • Värken kan behandlas med paracetamol och NSAID.1,2

PROGNOS

Prognos

Växtvärk läker ut av sig själv, men symtom kan kvarstå i 6 månader eller ibland längre.1,2

Innehållsförteckning

1. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
2. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan