Vertikal Talus, Kongenital (Barn)

Synonymer
Medfödd vertikalställd talus
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Talus verticalis
Engelska
Congenital vertical talus, congenital convex pes valgus

BAKGRUND

Definition

Oreponerbar dorsal dislokation av naviculare på talus.2,3

Epidemiologi

 • Sällsynt tillstånd med en incidens på cirka 1/10000 födda barn.1,5
  • I USA ses incidensen 1 på 150000 födda barn.3
 • Vanligast hos pojkar (M:K=2:1).1,4,5
 • Bilateralt i 50 % av fallen.4 

Patogenes

 • Etiologin är okänd men vertikal talus är inte sällan associerad med andra åkommor, såsom myelomeningocele eller arthrogrypos.1,5 
 • Kan vara en isolerad deformitet med eller utan samma eller annan deformitet på den andra foten.1 

Patoanatomi

Rigid fotdeformitet:
 • Oreponabel dorsolateral dislokation i Chopart-led (talonavicularleden, calcaneo-cuboidalleden), där naviculare ledar mot dorsala delen av talus.1,4,5
 • Talus (caput och collum) blir atrofisk och vertikalt ställd.1,5 
 • Calcaneus är everterad.3,4 
 • Uppstår en försvagning av lig. calcaneonaviculare plantare (springligamentet).3,4
Mjukdelskontrakturer:
 • Övriga förändringar är sekundära och inkluderar stelhet av foten med kontrakturer av dorsolaterala muskler (extensorer och flexorer). Framfoten är uppdragen och everterad av strama långa tåextensorer, tibialis anterior och peronéer. Tibialis posterior och peroneer är ofta subluxerade framåt. Ligamentär stramhet uppstår.1,3,4
  • Peroneus longus och tibialis posterior är dislocerade vilket gör att de fungerar som dorsiflektorer istället för plantarflektorer.4 
 • Kontraktur av Achillessenan.4

Differentialdiagnos

 • Pes calcaneo-valgus.1,4
 • Pes planovalgus.4
 • Posteromedial tibaböjning.4
 • Tarsal coalition.4
 • Paralytisk pes valgus.4
 • Snedgående talus (oblique talus):4
  • Anatomisk variant där det finns en talonaviculär subluxation som kan reponeras vid forcerad plantarflexion av foten. 
  • Behandlas med skoinlägg och expektans. I vissa fall (vid ihållande subluxation) krävs stiftning av talonaviculära leden och Achillesförlängning.

Differentialdiagnos mellan pes calcaneo-valgus och vertikalställd talus.1
Pes calcaneo-valgusVertikalställd talus
 • Dorsalextension 0-90°.
 • Achillessenan är inte spänd.
 • Hälen i valgus.
 • Platt men formbar planta.
 • Caput tali är palpabel men lätt reponibelt.
 • Eversion-abduktion av framfot.
 • Achillessenan är spänd ibland.
 • Hälen är inte i valgus.
 • Caput tali är palpabel medialt-plantart, kan inte reponeras.

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Barnen går i rätt tid med hälta men utan smärta.1
 • Kan uppvisa en “träbensgång” eller calcaneal gång, vilket är en besvärlig gång med begränsat avsteg av framfoten p.g.a. begränsad kontakt av framfoten och för stor hälkontakt.2-4

Tecken

Inspektion
 • Rigid konvex plantar yta (sula) där caput tali är prominent plantart-medialt (gungfot).1-3
 • Framfoten är dorso-lateralt dislocerad (abducerad).1,2,4
  • Uppstår p.g.a. kontrakturer av EDL-, EHL- och tibialis anterior-senorna.4
 • Calcaneus är uppdragen med ett tomt hälparti.1,5
 • Spänd triceps surae.1,5
 • Bakfoten är i equinovalgus (persisk toffelfot).2
  • Uppstår p.g.a. kontraktur av Achilles- och peroneussenorna.4 
Palpation: Caput tali kan palperas i mediala plantara fotbågen.4
Rörelse: Deformiteten går inte att reponera.1
 • Fixerad bakfotsequinus.2
 • Fotbågarna kan inte återskapas genom att stå på tårna eller hyperextendera stortån.3
 • Rigid dorsalflexion av mellanfoten.4
  • Uppstår sekundärt till en dislocerad naviculare.4

Bildgalleri
Klicka på bilden för att förstora den
vertikal talus
Vertikal talus med gungfotsutseende
vertikal talus
Print
A. Dorsum pedis kommer i kontakt med anteriora delen av underbenet. Gungfotsutseende. B. Ett försök att plantarflektera foten visar hur stram anteriora muskuluturen är. Kvarvarande gungfotsutseende.
Print

Associerade Tillstånd

Vertikal talus är ofta associerad med neuromuskulära (50 %3) och teratologiska tillstånd så som myelomeningocele, artrogrypos, diastematomyeli, prunebelly-syndrom, spinal muskulär atrofi, neurofibromatos, cerebral pares, höftledsdysplasi och trisomier.2-4

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Projektioner: Frontal- och sidobild (i dorsalextension och plantarflexion).1 
Fynd: Röntgen bekräftar diagnos.5
 • Frontalbilden: Ökad ( > 40°) T-C vinkel (normalt är 20-40°).1,2,4 
 • Lateralbilden: Innan ossifikationen av os naviculare (vid 3 års ålder) används första metatarsalen som en proxy för dorsala alignment av naviculare.3
  • Ökad talocalcaneal (T-C) vinkel.1,2
  • Talus är nästan helt vertikal på sidobilden och nästan parallell med tibia.1,2
  • Calcaneus är i equinusställning.1,2
  • Naviculare är dorsalt dislocerad.2 

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Behandlas ofta konservativt initialt. Operation tillämpas när barnet blir äldre.1

Icke-operativ Behandling

Indikation: Så snart som möjligt efter födseln.1,5
 • Utförs preoperativ för att stretcha dorsolaterala mjukdelsstrukturerna.4
Metod: Redressioner och seriegipsar enligt samma princip som vid PEVA, fast med omvänd gipsningsposition.1,5 Gipsbehandlingen följs av ortosbehandling.5
 • Redression utförs med traktion av calcaneus, traktion av framfoten som plantarflekteras, inverteras och adduceras.1,5
  • Ett mottryck appliceras på caput tali medan foten är stretched in till plantarflexion och inversion.3
Utfall: Ger sällan eller aldrig en komplett reposition men ger en preoperativ tänjning av mjukdelarna inför operation.1
 • Efter att passiv reposition av talus är utförd och bekräftad med röntgen (lateral bild) så utförs talonaviculär reposition och stiftning med perkutan Achilles-tenotomi för att slutföra korrigeringen.3

Bildgalleri
Klicka på bilden för att förstora den
repostiion
Reposition av vertikal talus.
repostiion

Operativ Behandling

Indikation: Utförs i de flesta fall mot slutet av det första levnadsåret (mellan 6-12 månader).1-4
Metod:
 • Minimalt invasiv korrigering: Nyare och mer aktuell metod som är utformad för att minska risken för komplikationer efter extensiva frisläppningar.4 
  • Innebär att man efter seriegipsningen och uppnådd reposition utför en öppen eller sluten reposition och stiftning av talonaviculära leden samt en perkutan Achilles-tenotomi för att korrigera equinusdeformiteten.2-4
 • Frisläppning och talonaviculär reposition och stiftning: Pantalär frisläppning som inkluderar förlängning av Achillessenan (perkutan Achillestenotomi), peroneussenor, tåextensorsenor och minimala talonaviculära kapsulotomier samt talonaviculär reposition och stiftning.1-3
 • Talektomi: Indicerat i resistenta fall.4
 • Trippelartrodes: Indicerat (sällan) som en räddningsprocedur.3,4
Utfall: Resultatet hos barn äldre än 3 år är mindre förutsägbart.3,4

Operationsmetod

Talonaviculär reposition och stiftning
Översikt: Ingreppet utförs i en seans.1
 • Pantalär frisläppning med samtidig förlängning av peronéerna, Achillessenan och tåextensorerna.4
 • Talonavikulära leden reponeras och stiftas medan rekonstruktion av lig. calcaneonaviculare plantare (springligamentet) utförs.4
 • Samtidigt transfereras tibialis anterior till collum tali.4
Snittföring: S-format snitt över fotryggen.4
Reposition: De dorsala ligamenten i leden delas och Chopart-led reponeras.4
 • Det är viktigt att inte skada talus vid dissektionen då naviculare ligger dislocerad till dorsalsidan av collum tali.4
Fixation: För att retinera leden i reponerat läge krävs att naviculare och talus fixeras till varandra med en temporär perkutan transartikulär Kirschnertråd.4
Senförlängningar:
 • Förlängning av tibialis anterior, långa tåextensorer och peronéer. Det kan vid svåra fall vara nödvändigt med en transposition av tibialis anteriorsenan till collum tali.1
 • Achillesseneförlängning och bakre kapsulotomi i fotled och eventuellt subtalärt utförs vid kraftig equinusställning.4
Postoperativ vård: Gips i 6 veckor med omgipsning efter 2 veckor, för att se att man inte har hudnekroser som behöver revideras. Kirschnertråden tas i samband med avgipsningen. Barnet utrustas med inlägg som ger stöd.4

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Obehandlad vertikal talus: Kan leda till att räddningsprocedurer så som tripelartrodes behöver att tillämpas.4

Prognos

Prognosen varierar beroende på svårighetsgrad.5 Dålig prognos med betydande funktionshinder om tillståndet går obehandlat.4

Innehållsförteckning

1. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
2. Thompson, S. and Miller, M. (2016). Miller’s review of orthopaedics. 7e upp. Philadelphia: Elsevier, Inc.
3. Boyer, M. (2014). AAOS comprehensive orthopaedic review 2. Rosemont: American Academy of Orthopaedic Surgeons.
4. Orthobullets.com. (2019). Congenital Vertical Talus. [Hämtat 190925].
5. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan