Wartenberg-syndrom

Synonymer
-
Andra stavningar
Wartenbergs syndrom
Latin/Grekiska
-
Engelska
Wartenberg syndrome

BAKGRUND

Definition

Kompressionstillstånd av n. radialis ytliga, sensoriska hudgren på underarmen, just där hudgrenen penetrerar underarmsfascian mellan m. brachioradialis och m. extensor carpi radialis longus (ECRL).1 

Patoanatomi

Nervgrenen hamnar i en ”saxskänkel” mellan båda senstrukturerna och ett kroniskt kompressions- eller irritationstillstånd uppkommer.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Patienten upplever smärtor radiodorsalt distalt i underarmen utstrålande radialt över handryggen. Pronation förstärker smärtorna.1

Tecken

Palpation: Lokal palpationsömhet.1
Rörelse: Pronation förstärker smärtan.1
Specifika tester: Positivt Tinels tecken över kompressionsstället.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Vanligen inte indicerat.

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Tillståndet behandlas operativt så att senstråken som transversellt förbinder brachioradialissenan och extensor carpi radialis longus (ECRL)-senan klyvs på längden, vilket ger en dekompression av radialisnervens ytliga hudgren.1

Innehållsförteckning

1. Lundborg, G. and Björkman, A. (2015). Handkirurgi. 3 upplagan. Lund: Studentlitteratur.