Ytanatomi, Hand

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Surface anatomy of the hand

BAKGRUND

Översikt

  • Böjveck ses distalt och mitt på fingrarnas volara/palmara sida. Dessa motsvara i stort sett nivån för distala (DIP) och proximala interfalangeallederna (PIP).1
  • Fingrarnas mest proximala böjveck motsvarar dock inte nivån för MCP-lederna. Dessa leder är belägna strax distalt om handflatans distala böjveck. Viktigt att veta då inför t.ex. annularligamentklyvning vid tendovaginitis stenosans (triggerfinger).1
  • Huden i handflatan och på fingrarnas volarsida är fast förankrad mot underliggande vävnad och inte särskilt förskjutbar, vilket är ändamålsenligt med tanke på greppfunktionen i handen. I handflatan är huden fixerad mot underliggande senplatta, aponeurosis palmaris, som kan vara förtjockad och förkortad vid Dupuytren-kontraktur.1
  • Huden över handryggen är fritt förskjutbar och glider lätt mot underliggande vävnad. Vid extensorenskador kan huden ”glida med” i senans rörelser, även om senan läker med sammanväxningar mot huden.1

Innehållsförteckning

1. Lundborg, G. and Björkman, A. (2015). Handkirurgi. 3 upplagan. Lund: Studentlitteratur.