Axelluxation, Inferior

Synonymer
Undre humeroscapularledsluxation, glenohumeralledsluxaion, luxatio erecta
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Luxatio erecta
Engelska
Inferior shoulder dislocation

BAKGRUND

Översikt

Detta faktablad behandlar endast undre luxation. Översikten över axelluxationer och reponeringsmetoderna finns på faktabladet ”Axelluxation, Översikt

Epidemiologi

  • Väldigt ovanlig skada. Undre luxation (luxatio erecta) och övre luxation står för ca 0,5 %
  • Vanligare hos äldre

Skademekanism

Uppstår p.g.a. hyperabduktionsvåld med acromion som hävstång, trycks inferiort ur glenoiden

Patoanatomi

  • Superiora aspekten av ledytan är riktad inferiort och är inte i kontakt med nedre glenoidkanten
  • Humerusskaftet är riktad superiort

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Kraftig smärta, rörelseinskränkning

Tecken

Inspektion: Patienten inkommer med en typisk “honnörposition” med humerus låst i 110-160 grader abduktion och flexion (främre elevation)
Palpation: Caput humeri kan palperas på laterala sidan av bröstkorgen och i axillen
Neurovaskulär undersökning: Ska alltid göras då många patienter då neurovaskulära skador är vanliga
Associerade skador: Rotatorcuffskada, pectoralisskada, proximal humerus fraktur, a. axillaris-skada eller plexus brachialis-skada är vanliga

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Allmänt: Påvisar luxationen där caput humeri är luxerad inferiort och humerusskaftet är riktat superiort. Kombination med frakturer är vanligt
Projektioner: AP (frontal), scapula-Y (lateral) och axillär (epålett)

luxation erecta
DT axelled som visar högersidig luxatio erecta med avulsionsfragment anteroinferiort om glenoiden.

HANDLÄGGNING

Icke-operativ Behandling

Reponering: Patienten läggs i ryggläge. Sluten reposition, liknande Hippocrates-metod (traktion-kontraktion), görs med nedåtriktat motdrag, enklast med hjälp av ett lakan som läggs över den luxerade axeln. Axiell traktion sker i superior, lateral riktning tills caput humeri är i nivå med glenoiden, varefter abduktionen långsamt minskas
Efterbehandling: Slynga i 3-6 veckor (beroende på åldern). Äldre patienter kan immobiliseras en kortare tid p.g.a. stelhet. Därefter påbörjas rörelseträning

Operativ Behandling

Indikation: När den luxerade caput humeri gör “knapphål” (knapphålsdefekt) genom undre kapseln och mjukdelshöljet, vilket omöjliggör sluten reponering
Metod: Öppen reponering med förstoring av den kapsulära defekten och reparation av de skadade strukturer

KOMPLIKATIONER

Komplikationer

Neurovaskulär skada: Komplicerar nästan alla fall av luxatio erecta men blir bättre efter reponering

Innehållsförteckning

1. Hovelius L. Anterior dislocation of the shoulder. A clinical study on incidence, prognosis and operative treatment with the Bristow–Latar-jet procedure [dissertation]. Linköping: Linköpings universitet; 1982. Thesis
2. Cunningham N. A new drug free technique for reducing anterior shoulder dislocations. Emerg Med (Fremantle). 2003 Oct-Dec;15(5-6):521-4. PMID: 14992071.
3. Yuen, M. (2001). An easy method to reduce anterior shoulder dislocation: the Spaso technique. Emergency Medicine Journal, 18(5), pp.370-372.
4. Egol, K., Koval, K. and Zuckerman, J. (2015). ”Glenohumeral Dislocation: Inferior Glenohumeral Dislocation (Luxatio Erecta).” Handbook of fractures. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.