Axelluxation, Superior

Synonymer
Övre humeroscapularledsluxation, glenohumeralledsluxaion
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Superior shoulder dislocation

BAKGRUND

Översikt

Detta faktablad behandlar endast superior luxation. Översikten över axelluxationer och reponeringsmetoderna finns på faktabladet ”Axelluxation, Översikt

Epidemiologi

Väldigt ovanlig skada som är mindre vanlig är inferior luxation

Skademekanism

Orsakas av högenergetisk, extrem anteriort och superiort riktat våld mot en adducerad arm, e.g. fall från höjd mot övre extremiteten. Detta forcerar caput humeri superiort från fossa glenoidalis

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Kraftig och diffus smärta samt rörelseinskränkning

Tecken

Inspektion: Patienten inkommer med en förkortad övre extremitet som denne håller i adduktion
Palpation: Caput humeri kan palperas superiort om acromion
Associerade skador: Frakturer av acromion, clavikeln, proc. coracoideus och tuberositeterna samt AC-ledskada, rotatorcuffskada och skador till axelkapseln, bicepssenan och omgivande muskulatur. Neurovaskulära skador är vanliga

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Allmänt: Påvisar luxationen med luxerad caput humeri superiort till acromion
  • Ses kombination med fraktur på clavikeln, acromion och/eller processus coracoideus
Projektioner: AP (frontal), scapula-Y (lateral) och axillär (epålett)

HANDLÄGGNING

Icke-operativ Behandling

Reposition: Patienten placeras i ryggläge med ett lakan i axillen för motdrag (liknande Hippocrates-metod) i superior, medial riktning. Repositionen kräver stark smärtlindring och sedering. Inferior, axiell traktion anläggs i armens riktning
Efterbehandling: Armen immobiliseras med slynga i 3-5 veckor

Operativ Behandling

Indikation: Om den slutna reponeringen misslyckas/icke-reponerbara luxationer
Metod: Öppen reposition

KOMPLIKATIONER

Komplikationer

Neurovaskulära komplikationer: Förekommer vanligen och uppstår ofta p.g.a. traktionskada och förbättras efter reponering

Innehållsförteckning

1. Hovelius L. Anterior dislocation of the shoulder. A clinical study on incidence, prognosis and operative treatment with the Bristow–Latar-jet procedure [dissertation]. Linköping: Linköpings universitet; 1982. Thesis
2. Cunningham N. A new drug free technique for reducing anterior shoulder dislocations. Emerg Med (Fremantle). 2003 Oct-Dec;15(5-6):521-4. PMID: 14992071.
3. Yuen, M. (2001). An easy method to reduce anterior shoulder dislocation: the Spaso technique. Emergency Medicine Journal, 18(5), pp.370-372.
4. Egol, K., Koval, K. and Zuckerman, J. (2015). ”Glenohumeral Dislocation: Superior Glenohumeral Dislocation.” Handbook of fractures. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.