Idiopatisk Skolios, Infantil (Barn)

Synonymer
IIS
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Infantile idiopathic scoliosis

BAKGRUND

Definition

Strukturell ryggradsdeformitet, idiopatisk skolios, som debuterar ≤ 3 års ålder.1,4
 • Detta är en typ av tidigt debuterande skolios (early-onset scolioisis).1,2,4

Epidemiologi

 • Tillståndet är betydligt mer frekvent rapporterat från Storbritannien än från Skandinavien eller USA.1
 • Står för ungefär 1 % av alla skolioser.1
 • Skoliosen är i 90 % vänsterkonvex.1,2,4
 • Vanligare hos pojkar än hos flickor (M:K=3:2).1
 • Majoriteten (90 %2) av dessa skolioser är övergående.1,2 

Etiologi

Oklar etiologi (varav idiopatisk). Det har framkastas att kalla bostäder och bristande stimulering av det unga barnet kan leda till tillståndet.1

Associerade Tillstånd

Samtidig förekomst av andra anomalier är vanlig såsom plagiocefali (kraniell deformering/tillplattning av skallen), kongenital muskulär torticollis, höftledsdysplasi, VOC och mental retardation.1 Anomalier i nerurala axeln står för 20 % av fallen.2 Dessutom är IIS associerat med thoraxinsufficienssyndrom.4

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Som vid adolescent idiopatisk skolios. Var god se “Idiopatisk Skolios, Adolescent (Barn)“.

Tecken

 • Som vid adolescent idiopatisk skolios. Var god se “Idiopatisk Skolios, Adolescent (Barn)“.
 • Plagiocefali (tillplattning av skallen) ses ofta.2
 • Skoliosen är i 90 % vänsterkonvex.1,2,4

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Indikation: De flesta fall. Röntgen görs av hela ryggen.1
Projektioner: Innan barnet kan stå gör man liggande AP bilder.2 Annars stående PA- och lateralbild.4 
Fynd: Missbildningar kan upptäckas.1 På frontalbilderna mäter man Cobb-vinkel och gör en bestämning av RVAD (rib vertebral angle difference), vilket ger en god indikation för om man kan förvänta sig progress eller inte.4 

Revben-kot-vinkeldifferensen (RVAD) eller Mehta-vinkel4
Man mäter vinkeln mellan ändplattan på apexkotan och revbenet, genom en linje mellan mittpunkten av revbenshuvudet och revbenshalsen. RVAD är skillnaden mellan revben-kot-vinklarna, då höger och vänster revben (RVAD=b-a, enligt bilden).4
 • RVAD > 20° talar det för att kröken med stor sannolikhet kommer att öka (hög risk för krökprogression).1,4
 • RVAD < 20° är associerad med spontan förbättring.4
Klicka för större bild:Revbensfaser enligt Mehta4
Man tittar på positionen av det konvexa revbenshuvudet med respekt till apexkotan.4 
 • Fas 1: Det finns ingen överlappning av revbenet på kotan.4
 • Fas 2: Revbenet överlappar apexkotan.4 Denna typ av överlappning ha hög risk för krökprogression.4
Klicka för större bild:

Mehtas Prediktorer för Progression4
 • Cobb-vinkel > 20°
 • RVAD > 20°
 • Revbenet överlappar kotan (fas 2 enligt Mehta)

Magnetresonanstomografi (MRT)

Indikation: MRT av hela ryggraden inklusive den kraniocervikala övergången är indicerad i de flesta fall.1 
Fynd: I närmare hälften av fall med så tidigt debuterande skolios finns patologi i centrala nervsytemet, t.ex. Arnold-Chiarimissbildning.1

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Behandlingen beror på skoliosens storlek vid upptäckt och patientens mognadsgrad och kan delas in i tre olika strategier, d.v.s. observation, konservativ behandling eller operation.1 

Icke-operativ Behandling

Observation:
 • Indikation: Icke-progressiva fall med Cobb-vinkel < 25-30° och RVAD < 20°.2,3
  • Fall med kombinationen av en Cobb-vinkel > 25° och RVAD > 20° bör följas noggrant och finner man vid ny kontroll efter 4-6 månader progress av endera vinklen med 5-10° är behandling indicerad.1 
 • Utfall: Spontan förbättring ses hos 90 % av fallen.2,4
Bålgips och korsett
 • Indikation: Flexibla krökar med Cobb-vinkel > 25-30° och RVAD > 20°.1,4
 • Metod: Korrektion med bålgips som appliceras i narkos, följt av behandling med Milwaukee-korsett i 2-3 år. Vid uppnådd korrektion kan man försiktigtvis träna ur denna och sedan minutiöst följa fallet.1 
 • Verkningsmekanism: Gör ryggen rak hos yngre patienter medan den hos äldre patienter fungerar som ett hjälpmedel innan definitiv behandling.4
Seriegipsning enligt Mehta:
 • Indikation: Flexibla krökar med Cobb-vinkel > 25-30° och RVAD > 20°.1,4
 • Metod: Seriegipsning enligt Mehta (derotationell gipsning) som appliceras i narkos. Denna bytts var 2-4 månad.2 Därefter behandlas barnet med en korsett. Vid uppnådd korrektion kan man försiktigtvis träna ur denna och sedan minutiöst följa fallet.1 
 • Verkningsmekanism: Gör ryggen rak hos yngre patienter medan den hos äldre patienter fungerar som ett hjälpmedel innan definitiv behandling.4 
Korsettbehandling:
 • Indikation:
  • Inkomplett korrigerade krökar efter seriegipsning (enligt Mehta).4
  • Sena fall där ryggraden fortfarande är flexibel.4
 • Metod: En Milwaukee-korsett brukar att användas.2

Operativ Behandling

Distraktionbaserade tekniker: Bakre instrumentation utan fusion:
 • Indikation: Cobb-vinkel > 50-60°.4 Misslyckad behanding med seriegipsning (enligt Mehta) eller korsettbehandling.4
  • Fusionen ska senareläggas så nära inpå skelettmognad som möjligt.4
 • Metod: Growing rod eller VEPTR. Metoden tillåter tillväxt av den drabbade delen av ryggraden upp till 5 cm.2,4 Det sker en seriell förlängning varje 6-8 månad.4 Definitivt fusion bör ske, om mjöligt, när patienten är äldre än 10 år.2 

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Postoperativ behandling: Det ses en hög komplikationsfrekvens, både implantatrelaterade och sårrelaterade komplikationer.2,4 

Prognos

De flesta fall förbättras spontant.4

Innehållsförteckning

1. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
2. Thompson, S. and Miller, M. (2016). Miller’s review of orthopaedics. 7e upp. Philadelphia: Elsevier, Inc.
3. Boyer, M. (2014). AAOS comprehensive orthopaedic review 2. Rosemont: American Academy of Orthopaedic Surgeons.
4. Orthobullets.com. (2019). Infantile Idiopathic Scoliosis. [Hämtat 191107].