Kompartmentsyndrom, Fot

Synonymer
Muskellogesyndrom, muskelkompressionssyndrom
Andra stavningar
Compartmentsyndrom
Latin/Grekiska
-
Engelska
Compartment syndrome

BAKGRUND

Definition

Kompartmentsyndrom i foten.

Epidemiologi

Kompartmentsyndrom i foten är ovanligare än de som förekommer i underbenet.1
 

Etiologi

Tillstånd uppstår p.g.a. tryckstegring inom ett slutet kompartment vilket leder till nedsatt vävnadsperfusion och vävnadsskada. Vid exempelvis calcaneusfrakturer kan kompartmentsyndrom förekomma centralt med kommunikation upp i djupa bakre kompartment i underbenet.1 

Patogenes

Obehandlat ger detta funktionsnedsättning p.g.a. kontraktur, svaghet och känselstörning. Cavusfot med klotår och strama djupa bakre vadmuskler kan ses i efterförloppet.1 

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Kardinaltecknet vid kompartmentsyndrom är oproportionerligt stark smärta.1 

Tecken

Palpation: Hård konsistens är ofta ett sent tecken på etablerad skada.1
Rörelse: Smärtan förvärras vid passiv sträckning av muskler inom det aktuella kompartment.1 
Distalstatus: Störd cirkulation och känselstörningar är sena tecken på etablerad skada.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Indicerat vid misstanke på skelettskada. 

Intramuskulär Tryckmätning

Se faktabladet “Kompartmentsyndrom, Översikt“. 

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

  • Det är inte helt säkert om det är meningsfullt att utföra en fasciotomi då operationstraumat i sig ger mer besvär.1
  • Kompartmentsyndrom kan förebyggas genom att rigida förband runt hela foten undviks i akutskedet. Lätt höjning av foten till hjärtnivå är att föredra framför överdriven höjning av foten med risk for minskat perfusionstryck.1

Icke-operativ Behandling

Indikation: Det är inte helt säkert om det är meningsfullt att utföra en fasciotomi då operationstraumat i sig ger mer besvär.1
Metod: Observation.

Operativ Behandling

 Akut fasciotomi
Indikation: Kliniska tecken på akut kompartmentsyndrom – där man bestämmer sig för att klyva. 
Metod: Fasciotomi utförs akut för att åstadkomma dekompression.1 

 Profylaktisk fasciotomi
Indikation: Vid multipla frakturer och brännskador.1
Metod: Profylaktisk fasciotomi kan övervägas.1

Operationsmetoder

 Akut fasciotomi
Snittföring
  • Två dorsala longitudinella incisioner: Den tekniskt enklare och sannolikt oftast använda tekniken.1
  • Medial plantar incision: Detta är en tillgång som också kan användas.1 
Metod: Vid dorsal dubbelincision placeras dessa över andra och fjärde metatarsalbenen och de olika fasciorna incideras longitudinellt.1

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Cavusfot med klotår och strama djupa bakre vadmuskler kan ses i efterförloppet.1 

Prognos

De sena besvären som kan ses efter förbisedda kompartmentsyndrom i foten är avsevärda.1

Innehållsförteckning

1. Montgomery, F. Lidström, J. (2004). Fotkirurgi. Stockholm: Liber.