Ligamentskada, Medial, Fotled

Synonymer
Fotledsdistorsion, fotledsstukning, akut lateral ligamentskada (ledbandskada) i fotleden, skada på lig. deltoideum
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Distorsio et distensio articuli talocruralis
Engelska
Ankle sprain

BAKGRUND

Definition

Medial ligamentskada (skada på lig. deltoideum) i fotleden.

Relevant Anatomi

Ligamentum deltoideum är ett starkt ledband som stabiliserar fotleden på insidan. Ligamentet ligger mellan mediala malleolen och talus baktill samt naviculare framtill. Det är sammansatt av fyra mindre ligament och ligger dessutom i två skikt, ett ytligt och ett djupt.2

Skademekanism

Skadan uppstår vid utåtrotation och pronation av fotleden.1 Isolerade ligamentskador av deltoideum är sällsynta.2 Skador på detta ligament förekommer framför allt i samband med fotledsfraktur eller syndesmosruptur.1,2

Patoanatomi

Oftast uppstår en partiell ruptur. En isolerad medial skada är betydligt ovanligare än en isolerad skada på fotledens laterala ligament.1 

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Patienten upplever uttalad smärta och svullnad över fotledens insida.1

Tecken

Palpation: Vanligen noteras lokaliserad palpationsömhet över ligamentets främre del.1
Specifika tester: Stabilitetstestning är svår att utföra i akutskedet och någon laxitet kan oftast inte påvisas.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Röntgen bör utföras för att utesluta fraktur.1

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

  • Handläggning sker efter samma riktlinjer som vid lateral ligamentskada i fotleden, se “Ligamentskada, Lateral, Fotled“.
  • Skadan bör ges tid att läka för att undvika ett långvarigt tillstånd med inflammation, smärta och nedsatt funktion.1
  • Patienten får återgå till idrott inom 4-6 veckor.

PROGNOS

Prognos

Rehabiliteringstiden för en medial ligamentskada är vanligen längre än för en lateral ligamentskada i fotleden. De flesta blir återställda på sikt och endast få behöver operativ behandling. Svullnad och smärta kan kvarstå i månader.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan
2. Montgomery, F. Lidström, J. (2004). Fotkirurgi. Stockholm: Liber.