Överridande Tå

Synonymer
Överlappande tå
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Overlapping toe

BAKGRUND

Definition

Överridande tår kan delas upp beroende på vilka tår som är inblandade. 
  • Överridande lilltå: Är en kongenital deformitet där lilltån lägger sig snett upp över 4:e tån.1,2 
  • Överridande andra (2:a) tå: Hos en del patienter med besvärsfri hallux valgus lägger sig den andra tån över stortån med skobesvär som följd.2

Epidemiologi

Överridande lilltå förekommer hos såväl barn som vuxna.1 

Patogenes

Överridande lilltå: Orsakas av obalans i muskulaturen. Det är dock oklart vad som ger upphov till obalansen.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Överridande lilltå: Patienten kan drabbas av skobesvär om lilltån lägger sig ovanpå 4:e tån, där ovanlädret trycker mot tån.1,2 

Tecken

Överridande lilltå: Det ses att lilltån rider över 4:e tån.1 Tån är roterad och det föreligger kontraktur i MTP-leden. Det kan också utvecklas interdigitalt tylom mellan tårna.2

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Diagnosen är klinisk.

Slätröntgen

Vanligen inte indicerat.

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Tillståndet behandlas operativt vid besvär. Annars gäller symtomatisk behandling.1 

Icke-operativ Behandling

Indikation: Lindriga besvär.
Metod: Symtomatisk behandling med t.ex. tåspridare eller tejpning av lilltån till 4:e tån.

Operativ Behandling

Överridande lilltå
Indikation: Barn och vuxna där deformiteten leder till besvär.1
Mål: Bryta en kontraktur i ledkapseln och stramning i huden.2
Metod: Hos barn är ett vanligt ingrepp en kombination av sentransposition och hudplastik (Butler-operation). Hos vuxna finns ingen bra operationsmetod. Operationsmetoder inluderar:
  • V-Y-plastik: Kombinerat med kapsulotomi i 5:e MTP-leden, samt delning av extensorsenorna och mediala kollateralligamentet. Som alternativ till V-Y-plastik kan Z-plastik användas.2
  • Resektion av basen på grundfalangen: Då deformiteten har en tendens att återkomma är ett mer definitivt ingrepp resektion av basen på grundfalangen kombinerad med syndaktylering av halva 4:e och 5:e tån.2
  • Lilltåamputation: Utförs i ett enstaka tillfälle.1

Överridande 2:a tå med hallux valgus
Indikation: Utebliven förbättring av icke-operativ behandling.
Metod:
  • Akinosteotomi: Enda möjligheten att få plats med den andra tån är att korrigera hallux valgus-felställningen. En korrigerande Akinosteotomi på stortåns grundled kan då utföras. Andra tån får sedan korrigeras allt efter behov, t.ex. med en PIP-ledsartrodes på dig. 2.2 Operationerna kan kombineras under samma tillfälle.

Operationsmetoder

Akinosteotomi
Indikation: Överridande 2:a tå med hallux valgus med utebliven förbättring av icke-operativ behandling.2
Metod: En medial kil på 3-4 mm ger en god upprätning. Om osteotomin görs alltför proximalt kan adductorn förhindra att tån rätas upp när osteotomin sluts. Istället subluxerar grundfalangen lateralt. En något mer distal osteotomi alternativt samtidig adductortenotomi ger bäst resultat. Enklast är att göra en tvär osteotomi som kan fixeras med korsade K-trådar eller märla. Såga försiktigt genom corticalis lateralt och sega ihop osteotomin så blir den stabilare. Man kan enkelt bocka till en 1,5 mm K-tråd till en välpassande märla och förborra med samma trådtjocklek. Två märlor ger stabilitet som tål omedelbar belastning utan yttre fixation.2

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Recidiv.1

Prognos

Resultaten hos vuxna efter operation är osäker och recidivfrekvensen är hög. Hos barn försvinner oftast felställningen efter en operation.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan
2. Montgomery, F. Lidström, J. (2004). Fotkirurgi. 1a upplagan Stockholm: Liber.