Stressfraktur, Metatarsalben

Synonymer
Stressfraktur i metatarsale 2,3,4,5
Andra stavningar
Stressfraktur i metatarsale II, V
Latin/Grekiska
-
Engelska
Stress fracture of metatarsal bone 2-5

BAKGRUND

Definition

Stressfraktur i fotens metatarsalben. När det kommer till metatarsale 5 tas extraartikulära stressfrakturer i proximala metatarsale 5 upp.1 Stressfrakturer i metatarsalerna tas upp i översikten “Stressfraktur, Metatarsalben“.

Epidemiologi

 • Stressfrakturer är vanliga distalt på diafysen till metatarsale 2, 3 och 5.2 Den vanligaste lokalisationen för stressfraktur i foten är stressfraktur distalt i metatarsale 2 (ibland metatarsale 3).1
 • Tillståndet drabbar ofta långdistanslöpare, militärer och personer i gående yrken (som servitriser).1
 • Frakturen kan vara bilateral.1
 • Frakturer i basen av metatarsale 5 förekommer hos löpare, fotbollsspelare och basketbollspelare, ofta i början av en träningsperiod. De flesta patienter (3/4) är under 20 år.2

Skademekanism

 • Frakturen uppstår vid repetitivt mikrotrauma och är relaterat till förändrad eller ökad träningsmängd eller ökad belastningsmängd på hårt och ovant underlag.1 Andra faktorer inkluderar träningsfel, felaktiga skor, temporär inaktivitet samt rökning och ökat alkoholintag.2
 • Stressfrakturer i metatarsalerna ses inte sällan som följd av belastningsförskjutning efter dislocerade metatarsalfrakturer eller hallux valgus-kirurgi.2
 • Cavusfot med högt fotvalv är en vanlig predisponerande faktor vid stressfraktur av basen av metatarsale 5.2

Patogenes

Skelettets styrka kan temporärt vara lägre än muskulaturens i ett träningsskede. Vid benombyggnad kan mängden benmassa som bryts ner överstiga det nyproducerade benet om belastningen är för hög under en lång period. I sådana fall kan en fraktur uppstå även i ett friskt ben. Först uppstår mikrofrakturer varefter corticalt engagemang ökar om skadan lämnas obehandlad. Eventuellt kan en genomgående fraktur med dislokation uppstå.2

Patoanatomi

Metatarsale 5
Stressfraktur av basen av metatarsale 5 (kroniska Jonesfraktur) lokaliseras till området 1,5 cm och längre distalt om basen på metatarsale 5.2 En fraktur frän den undre, laterala sidan av diafysen fortsätter dorsalt, medialt fram till metafysen.2

Klassifikation

Klinisk klassifikation (metatarsale 1-4)
 • Extraartikulära: Dessa frakturer läker i regel med avlastning och vila.1
 • Intraartikulära: Intraartikulära frakturer kräver oftare operativ behandling.1

Torg-klassifikation
Metatarsale 5-frakturer kan delas in i tre typer:1
 • Typ 1: Skarpa frakturlinjer, minimal kortikal hypertrofi och ingen periosteal reaktion.
 • Typ 2: Genomgående fraktur, periosteal reaktion, vidgad frakturlinje och intramedullär skleros.
 • Typ 3: Vid frakturlinje, periostal pålagring och ofta avsmalnad märgkanal med sklerotiskt ben.

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Metatarsale 1-4
 • Patienten upplever successivt ökande belastningssmärta i framfoten och i enstaka fall måttlig svullnad.1 Besvären debuterar ofta några veckor efter t.ex. förändrad eller ökad träningsmängd.1 Symtomen är återkommande med belastningssmärta, värk och svårighet att löpträna.1
 • Efterhand lokaliseras smärtan, blir intensivare och uppträder under belastning som vid idrott eller en promenad.2 

Metatarsale 5
Patienten söker med akut smärta efter veckor eller månader med låggradiga och diffusa symtom.2

Tecken

Palpation: Kompressionssmärta/palpationsömhet distalt över metatarsalbenet.1 Stressfraktur i metatarsalbenen ger ofta smärta vid palpation från fotsulan.2

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Korrekt diagnos kan vara svår att ställa, särskilt om patienten söker i ett tidigt skede.2

Slätröntgen

Fynd: Slätröntgen är ofta normal i tidigt skede.1,2 
 • Det tar ofta flera veckor innan själva frakturspalten blir synlig på röntgen. Det tar cirka 3-4 veckor innan förändringar uppträder i metafysen och 4-6 veckor innan de uppträder i diafysen.2 I tidigt skede syns enbart en diskret periostal reaktion eller en inkomplett fissur på någon av röntgenprojektionerna.2 Ibland ses enbart en förtjockad corticalis.1 Förnyad röntgen efter 3-4 veckor kan dock ofta påvisa en mer eller mindre genomgående fissur och periostal reaktion med callusbildning och i sent skede även skleros.2
 • Vid frakturer i basen av metatarsale 5 ses ibland en etablerad pseudoartros.2

Skintigrafi

Skelettskintigrafi kan ofta påvisa stressfrakturen innan den blivit. synlig på röntgen.1,2 Skintigrafi har hög sensitivitet men låg specificitet. Positivt skintigrafifynd i kombination med anamnes, kliniska fynd och avsaknad av röntgenfynd bör dock kunna ge rätt diagnos.2

Magnetresonanstomografi (MRT)

MRT påvisar diagnos långt före slätröntgen.1,2

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Handläggningen beror på typen av fraktur.1 Tillstånden behandlas initialt vanligen icke-operativt.1 

Icke-operativ Behandling

Metatarsale 1-4
Indikation: Primär behandling.
Metod: Allmänt gäller vila under 4-6 veckor. Immobilisering är oftast inte nödvändig.1
 • Om frakturer på metatarsale 2 eller 3 upptäcks tidigt kan behandlingen inskränkas till ändrad eller minskad aktivitet.2
 • Om diagnosen ställs först efter 6 veckor med kontinuerliga symtom bör immobilisering ske i gips eller ortos i 4-6 veckor, utan belastning.2
Uppföljning: Vid callusreaktion efter gipstiden eller 6 veckor ses vid röntgen kan belastning återupptas.2

Metatarsale 5
Indikation: Torg typ 1- och typ 2-frakturer.1
Metod:
 • Dessa frakturer kan behandlas med stabil sko, gärna med ordentlig hälkappa och fotinlägg och anpassad belastning 4-6 veckor om frakturen diagnostiserats tidigt.
 • Annars gäller avlastning i underbensgips under 6-12 veckor.1 Läkningstiden är svår att förutsäga men 2-4 månader i underbensgips kan krävas.2
Utfall: Dessa frakturer läker långsamt med gipsbehandling och risken för recidiv är stor.1 Intramedullär skruvfixation förbättrar läkningsprognos.1 

Operativ Behandling

Metatarsale 1-4
Operativ behandling inte aktuell.1 Vid återkommande frakturer till följd av belastningsförskjutning får man överväga operativ korrektion av belastningsförhållandena i framfoten.2

Metatarsale 5
Indikation:
 • Torg typ 3-fraktur.1
 • Fraktur hos unga och aktiva personer, framför allt idrottsutövare.1,2
Metod: Operation med intramedullär skruvfixation med eventuell resektion av skleros och eventuell bentransplantation.1,2
Postoperativ behandling: Immobilisering med gips i 4-6 veckor.1
Utfall: Läkning ses oftast inom 3 månader och aktiv rörlighetsträning kan startas tidigt.2

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Metatarsale 1-4
Recidivrisk.1

Metatarsale 5
Icke-läkning och recidiv förekommer.1

Prognos

Metatarsale 1-4
Frakturen läker i regel alltid. Det finns en viss recidivrisk.1

Metatarsale 5
De flesta patienter blir så småningom besvärsfria oavsett operativ eller icke-operativ behandling. Operativ behandling förkortar läknings- och rehabiliteringstiden och minskar recidivrisken.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan
2. Montgomery, F. Lidström, J. (2004). Fotkirurgi. 1a upplagan Stockholm: Liber.