Syndesmosskada

Synonymer
Syndesmosdistorsion, syndesmosruptur
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Syndesmosis injury

BAKGRUND

Definition

Ruptur av syndesmosen, de ligament som som stabiliserar framsidan av fotleden, mellan fibula och tibia.2

Epidemiologi

 • Syndesmosskador står för cirka 1 % av alla fotledsdistorsioner.1
 • Många av dessa skador går förmodligen odiagnostiserade och orsakar kronisk fotledsmärta.1

Skademekanism

Syndesmosskada förekommer framför allt vid utåtrotationsskada med fraktur i fotleden.2

Patoanatomi

 • Vanligen skada det främre syndesmosligamentet (lig. tibiofibulare anterior), i kombination med fraktur av laterala malleolen. I vissa fall uppstår frakturen i fibula långt ovanför fotleden, strax nedanför knäet.2
 • Isolerad syndesmosskada, utan fraktur, kan också förekomma men detta är en ovanligare skada.2
 

Klassifikation

Edwards-DeLee-klassifikation
Diastas av distala tibiofibulära syndesmosen klassificeras i fyra typer av Edwards och DeLee.

Edwards-DeLee-klassifikation
Typ 1Lateral subluxation utan fraktur
Typ 2Lateral subluxation med plastisk deformation av fibula
Typ 3Bakre subluxation / dislokation av fibula
Typ 4Superior subluxation / dislokation av talus i gaffeln
 

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Patienten beskriver smärta, svullnad och svårigheter vid belastning.1 Symtom på kronisk subklinisk syndesmosskada kan vara diffus fotledssmärta vid avtramp.1
 

Tecken

Inspektion: Svullnad och hematom (som kan gå upp i underbenet).1,2 
Palpation: Palpera hela underbenet då det är viktigt att undersöka hela fibula vid misstanke om syndesmosruptur.2 Palpationsömhet över syndesmosen, som är lokaliserad längre proximalt på utsidan av fotleden än vid lateral ligamentskada.2
Specifika tester:
 • Syndesmostest: Klämtest (kompressionstest) diafysärt på underbenet leder till indirekt smärta distalt tibiofibulärt. Tyder på skada på främre syndesmosen.
 • Utåtrotationstest: Utförs med knäet i 90° flektion. Undersökaren utåtroterar (lateralroterar) foten, vilket orsakar smärta när tibia och fibula tvingas isär (testar nedre syndesmosen). Ibland kan man notera ökad rörlighet/laxitet i syndesmosen.2
 • Stabilitetstest: Stabilitetstest rekommenderas i genomlysning, då man med en klohake försöker dra distala fibula i sidled från distala tibia. Undersökningen kan behöva genomföras i narkos vid kraftig smärta.2

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Projektioner: Frontal (AP)-, lateral-, vrid- och gaffelbild av fotleden. Även utåtrotationsprojektion. Röntgen av underben bör utföras för att utesluta en hög fibulafraktur.2
Fynd: Se även slätröntgen-avsnittet under översikten Fotledsfraktur
 • Utan skada ska en belastad gaffelbild visa:
  • Ingen vidgning av mediala fria utrymmet mellan mediala malleolen och mediala delen av talus.1
  • Ett tibiofibulärt fritt utrymme < 6 mm (intervallet mellan mediala delen av fibula och laterala delen av proc. posterior tibiae).1
 • På lateralbilden kan man ibland se små avulsionsfragment. Vid kroniska besvär kan man se kalcifikation av syndesmosen eller bakre tibia – kan tyda på syndesmosskada.1
 • Om vanlig slätröntgen är negativ men det finns stor misstanke om syndesmosskada bör patienten genomgå stresstest av syndesmosen (utåtrotationstest och/eller drag med en enkloig hake).1
 

Magnetresonanstomografi (MRT)

Kan vara indicerat vid svåra akuta fall eller vid kroniska fall. MRT krävs ofta för att påvisa isolerad syndesmosskada.2 

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Syndesmosruptur med lateral malleolfraktur är en instabil skada som måste stabiliseras i akutskedet.2 

Icke-operativ Behandling

Indikation: Syndesmosskada hos äldre utan fraktur, inkongruens eller instabilitet.1,2
Metod: Gipsbehandling, utan belastning, i 2-3 veckor. Därefter ortosbehandling som hindrar utåtrotation i ytterligare 3 veckor.1
 • Tibiofibulära syndesmosligamenten läker långsammare än andra fotledsligament, varför det kan vara bättre med mer restriktiv behandling.1

Operativ Behandling

Indikation: Säkerställd syndesmosruptur (oreponabel diastas och positiva syndesmostester på operation) med eller utan associerad fraktur hos yngre och aktiva individer.1,2
Metod: Vanligaste behandlingen är skruvfixation, utan sutur eller rekonstruktion av ligamentet, mellan tibia och fibula där 1 eller 2 ställskruvar (syndesmosskruvar) placeras på övre delen av syndesmosen från fibula till tibia.1 Dock rekommenderas stabilisering av syndesmosen med sutur eller rekonstruktion samt skruvfixation mellan tibia och fibula för att säkerställa stabilisering under läkningstiden.2
Postoperativ behandling: Underbenet immobiliseras med gips eller ortos i 6 veckor. Ingen belastning tillåts under den tiden.1 Obelastad rörlighetsträning kan påbörjas tidigt efter operation.2 
Uppföljning: Avgipsning och klinisk kontroll efter 6 veckor.1
 • Rörelseträning och successivt ökad belastningsträning rekommenderas efter avgipsning.2
 • Skruvarna kan tas bort efter 12-16 veckor efter fixationen.1

PROGNOS

Prognos

Prognosen är god om syndesmosen stabiliseras och frakturen åtgärdas.2 De flesta patienter återfår med adekvat behandling full funktion, men läkningstiden är uppe mot 12 veckor.2

Innehållsförteckning

1. Egol, K., Koval, K. and Zuckerman, J. (2015). ”Injuries About the Ankle: Syndesmosis Sprains.” Handbook of fractures. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.
2. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan