Tillstånd Krävande Akut Åtgärd

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
-

BAKGRUND

Allmänt

 • Det finns flertal diagnoser som som kräver akut åtgärd. Detta även mitt i natten.
 • Vid osäkerhet/hjälp så bör kollega/bakjour kontaktas.

Knäluxation

 • Luxationen måste reponeras direkt.
 • Då det finns risk för bl.a. kärlskada så krävs (eventuellt) vidare utredning med DT-angiografi.
 • Luxationen behover vid instabilitet extern fixeras.
 • Var god se översikt “Knäluxation”

Tungfraktur (Calcaneusfraktur)

 • Behöver öppet reponeras och skruvfixeras akut då huden dorsalt vid Achillessenan annars går i nekros p.g.a. det höga trycket.
 • Var god se översikt “Calcaneusfraktur”

Intercarpal Luxation

 • Detta är en mycket omfattande skada som oftast är orsakad av högenergitrauma.
 • Tillståndet bör misstänkas vid kraftigt lokalstatus som är mer alarmerande än röntgenfyndet.
 • Gör en akut DT-handled.
 • Kräver akut åtgärd.

Kompartmentsyndrom

 • Patienten har kraftiga smärtor som inte står i proportion till de objektiva fynden, smärta vid passiv extension av involverade muskler samt spänd muskelloge. Parestesier och pares kan även förekomma.
 • Kräver akut fasciotomi.
 • Var god se “Kompartmentsyndrom, Översikt”

Cauda equina-syndrom

 • Patienten kan klaga på kraftig ryggsmärta, ofta med ischialgi bilateralt, urinretention och ridbyxanestesi.
 • Kräver akut MRT och operativ åtgärd.

Nekrotiserande Fasciit

 • Detta är en mjukdelsinfektion med smärtor som inte står i proportion till objektiva fynd.
 • Uppkommer vanligen hos immunologiskt komprometterade patienter, efter trauma och exempelvis runt främmande kroppar.
 • Måste behandlas akut med radikal excision av inflammerad och nekrotisk vävnad.
 • Initialt ges bredspektrumantibiotika.

Höftledsluxation

 • Höftledsluxation, framför allt med en caput femoris-fraktur, är vanligen en högenergiskada.
 • Ofta associerat med andra allvarliga skador, med eller utan fraktur i acetabulum.
 • Luxationen bör reponeras akut, p.g.a. risk för kärlskada.
 • DT-höft/bäcken görs akut för kartläggning (leta efter interposition/fragment) efter reposition.
 • Var god se översikten “Höftledsluxation, Traumatisk”

Luxerad Fotledsfraktur

 • Bör reponeras och gipsas akut, innan röntgen.
 • Vid misslyckad reposition görs ett nytt försök, använd U-gips.
 • Om det är inte möjligt att reponera kan man eventuellt operera patienten direkt med platta och skruvar eller extern fixation vid uttalad svullnad/blåsor.
 • Man bör inte lämna fotleden luxerad då det finns stor risk för nekros framför allt medialt p.g.a. trycket från mediala malleolen.
 • Patienten läggs för akut operation med benet i högläge.
 • Var god se översikten “Fotledsfraktur”

Tuberositas tibiae-avulsion

Vid kraftig avulsion av tuberositas finns stor risk för nekros av huden p.g.a. trycke.

Stort Subkutant Hematom (Underben)

 • Uppkommer vanligen efter warfarinblödning (Waran).
 • Hematomet bör exakueras så fort det går för att minska risken för hudnekros.
 • Var god se översikt “Hematom, Subkutant”

Innehållsförteckning

1. Akut Ortopedi. Ortopedkliniken Capio S:t Görans sjukhus. 2017-01-09