Underarmsfraktur, Översikt (Barn)

Synonymer
Radius- och ulnafraktur
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Radius and ulna fracture

BAKGRUND

Definition

Detta är en översikt av underarmsfrakturer. De enskilda frakturtyperna tas upp i enskilda översikter

Epidemiologi

 • Dessa frakturer är mycket vanliga och utgör cirka 5 % av alla barnfrakturer
 • 70 % av frakturerna är lokaliserade till distala tredjedelen, 20 % till mellersta tredjedelen och 10 % till proximala tredjedelen av underarmen
 • Distal fraktur genom radius och ulna är mycket vanliga

Skademekanism

Indirekt våld (vanligast): Fall på utsträckt arm
Direkt våld: Ses i enstaka fall och då speciellt vid fraktur mitt på underarmen (isolerade ulna- eller radiusfrakturer kan förekomma)

Patoanatomi

 • Vid diafysfrakturer kan det uppstå vinkelfelställningar men även rotationsfelställningar, som vid felläkning leder till inskränkt pro- och supination
 • En isolerad kvarstående vinkelfelställning på > 20° leder dock till även i sig en inskränkning av pro- och supinationen
 • Teoretiskt (när man inte opererar eller har C-båge på plats) ska distala fragmentet ställas in efter det proximala. Detta gör att en fraktur i övre tredjedelen (mellan biceps/supinator och pronator teres) ska fixeras i supination och en fraktur på mitten (mellan pronator teres och pronator quadratus) i neutralställning mellan pro- och supination
 • Generellt är remodelleringsförmågan i distala underarmen mycket god (beror dock på grad och typ av felställningen samt patientens ålder)

Frakturtyper

Plastisk deformering (pilbågsfraktur): Böjning som uppstår p.g.a. multipla mikrofrakturer av ena eller bägge benen, med eller utan synligt corticalisavbrott
Inkomplett fraktur:
 • Inkomplett kompressionsfraktur, även kallat torusfraktur eller infraktionsfraktur
 • Inkompletta gångjärnsfraktur/vidjekvistfraktur, även kallat greenstickfraktur. Detta är vanligaste frakturen (50 %) och uppkommer oftast hos barn < 8 års ålder
Komplett fraktur: Dislokation av ena eller båda benen. Vanligen hos de lite äldre barnen och ofta avsevärt instabila
Indelning beroende på lokalisation:
 • Distala fraktur kan delas in i fyra typer, i.e. fysära frakturer, torusfrakturer, greenstickfrakturer och kompletta frakturer

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

 • Påvisar fraktur
 • Ta och granska bilder på armbåge och handled noggrant vid fraktur för att inte missa en Monteggia- eller Galeazzifraktur
 • En icke-dislocerad distal fraktur kan ibland ses indirekt på lateralbilden, genom att den volara fettkudden belägen mellan periost och pronator quadratus förskjutits volart p.g.a. av en blödning

Innehållsförteckning

1. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.